آیا فرکانس زبان بدن شما با فرکانس آنچه از جهان میخواهید متناسب است ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 38 ثانیه

خوب به این مقاله منحصر به فرد که از جنس قدرت نامحدود است، دقت کنید، چون تاثیر زیادی در زندگی، افراد و حوادثی که جذب آن میکنید خواهد داشت.

آیا فرکانس و سرعت حرکت اجزای بدن شما، با آنچه میخواهید متناظر است ؟

آیا میدانید اگر سرعت زبان بدن شما، با چیزی که میخواهید متناظر نباشد، غیر ممکن است که آنرا بدست بیاورید ؟

آیا میدانید با دقت در سرعت حرکت و فرکانس زبان بدن دیگران، میتوانید چیزی که میخواهید را بیابید ؟

اهمیت فرکانس زبان بدن

هرچیزی فرکانس و سرعت حرکت خاص خود را دارد و سرعت، میتواند نکات بسیار زیادی را درباره شخصیت دیگران به شما نمایش دهد. همچنین غیر ممکن است که با یک سرعت نامتناظر، بتوانید تاثیر مطلوب را روی دیگران بگذارید و به چیزی که مدنظرتان است برسید. اگر خوب دقت کنید، انسانهایی به هم جذب میشوند که سرعت و فرکانس مشابهی دارند و درواقع این قانون در تمام طبیعت حاکم است.

منظور از سرعت و فرکانس ارسالی زبان بدن چیست ؟

منظور، میانگین سرعت حرکت اعضای بدن شماست(از پلک زدن تا سرعت قدم زدن، سرعت فکر کردن و غیره). در واقع هر سرعتی، بیانگر مجموعه ای از ویژگیهاست و شما با انتخاب و نمایش سرعت مناسب در زبان بدن خود، قادر خواهید بود پیغام مناسب را به جهان اطراف بدهید. درصورتی که پیغام ارسالی از طریق سرعت زبان بدن شما، با خواسته شما متناسب باشد، خواهید توانست چیزی که مد نظرتان است را جذب کنید.

چند مثال از فرکانسها و سرعت حرکت های مختلف

به موارد زیر دقت کنید و آنرا در افراد اطراف خود، بررسی و تایید کنید :

  1. فرکانس صلاحیت، علم، دانش زیاد، اخلاق، وفاداری، احساسات عمیق انسانی، عشق فوق العاده عمیق و ارزشهای انسانی، بسیار آهسته و متمرکز و منظم است. اگر دقت کنید رهبران و انسانهای بزرگ در طول تاریخ، و عشقهای عمیق، حرکات بدنی بسیار آهسته ای داشته اند. در واقع اگر سرعت حرکت شما بالا باشد، نخواهید توانست عشقی عمیق را در زندگی خود بیابید. پس اگر به دنبال یک عشق عمیق در زندگی خود هستید و میخواهید چنین فردی را جذب زندگی خود کنید، باید فرکانس زبان بدن خود را بسیار کاهش دهید و همچنین، سرعت آن باید ثابت و بدون تغییر باشد.
  2. فرکانس و سرعت حرکتی بالا و نامنظم، مربوط به افراد با سطح شخصیتی پایین تر است. اگر دقت کنید، افراد دارای شخصیت پایین تر، حتی تند تر و نامنظم تر پلک میزنند و ممکن است در حرف زدن خود نیز خطاهای نامنظمی را داشته باشند. در واقع سرعت بالا سطح شخصیتی پایین تری را در بر میگیرد(مخصوصا اگر این سرعت متغیر باشد).
  3. فرکانس و سرعت زبان بدن انفجاری و سریع، نشان دهنده انرژی است. اگر زبان بدن خود را در این سطح از فرکانس تعیین کنید، قادر خواهید بود رویدادها و انسانها و حوادث پر انرژی را وارد زندگی خود کنید.

چطور آنچه مطلوبتان است را جذب کنید ؟

فرکانس و سرعت زبان بدن خود را دقیقا باتوجه به خواسته مورد نظر خود تعیین کنید تا افراد، رویدادها و چیزهای متناظر را در زندگی خود جذب کنید. بدین ترتیب، همان انسانها یا چیزهایی جذب زندگی شما خواهند شد که با فرکانس مربوطه سازگاری و تناسب دارند و سایرین، دفع خواهند شد. هر واقعیت موازی، فرکانس و سرعت حرکت مربوط به خود را دارد بنابراین با داشتن فرکانس مناسب، وارد واقعیتی میشوید که فقط انسانهای مطلوب شما در آن حضور دارند و سایرین در آن نخواهند بود. اگر میخواهید منظور دقیق قدرت نامحدود درباره واقعیتهای موازی را بدانید، مقاله مربوط به واقعیت های موازی را دنبال کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع