شگفتیهایی که پس از صمیمیت عمیق دو نفر رخ میدهند


آیا تاکنون به رویدادهای شگفت انگیزی که میان دو فرد باصمیمیت بسیار زیاد رخ میدهند، توجه کرده اید ؟

وقتی دو فرد با هم بسیار صمیمی میشوند

معمولا افرادی که برای سالهای زیادی در رابطه ای صمیمی هستند، کم کم در سطح ناخودآگاه، با الگوهای فکری یکدیگر هم آهنگ میشوند و وقتی این صمیمیت بسیار عمیق تر از هر زمان دیگری می شود، رویدادهای قابل توجه و جالبی رخ میدهد و تقریبا همه افراد، در طول عمر خود، این نکته را کم یا زیاد، تجربه کرده اند.

چند مثال از مواردی که بین دو فرد بسیار صمیمی رخ میدهد :

  1. تصمیمات یکدیگر را از چند ثانیه، چند دقیقه یا حتی چند روز قبل تر متوجه میشوند
  2. بصورت همزمان حس گرسنگی را تجربه میکنند
  3. بصورت همزمان دلتنگ یکدیگر میشوند
  4. از راه دور، احساسات یکدیگر را متوجه میشوند
  5. سرعت تنفس آنها همواره با یکدیگر برابر میشود(حتی وقتی دور از هم هستند)
  6. چهره های آنها کم کم و تا حدی شبیه هم میشود
  7. بدون کلمه ای حرف زدن، عمیق ترین منظورهای هم را متوجه میشوند

این موارد چطور رخ میدهند ؟

منظور از چیزهایی که گفتیم این نیست که همه چیز به شکل ماورایی و بر اساس انرژی و موج و … رخ میدهد. چیزی که عامل رخ دادن این رویدادهای عجیب و شگفت انگیز در روابط عمیق و بلند مدت است، مجموعه ای از عوامل کاملا علمی است و مکانیزم های متعددی را در بر میگیرد. به هرحال، وجود مکانیزم هایی ماورایی و متافیزیکی را نیز رد نمیکنیم اما دلایل علمی موجود برای توصیف این رویدادها کافی به نظر میرسد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع