چطور عمر بینهایت داشته باشید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 38 ثانیه

انسانها دوست دارند عمر بینهایتی داشته باشند. این نیاز یکی از خواسته های عمیق در وجود انسان است. اما چطور میتوان عمر بینهایت داشت ؟

از خود اثر باقی بگذارید

تاکنون فکر کرده اید که اگر همین اکنون فوت کنید، چه اثراتی از خود در این جهان باقی گذاشته اید ؟

چند نفر از خوبیهای شما خواهند گفت ؟

چند نفر از علم شما بهره برده و خواهند برد ؟

چند وسیله یا خدمت ابداع کرده اید که به داد بشریت برسد و تا قرنها به مردم کمک کند ؟

چند بار پس از مرگ، نام شما تکرار خواهد شد ؟

چند چشم پس از مرگ، برای شما گریه میکنند ؟

اگر تاکنون به این سوالات فکر نکرده اید، وقت آن است به فکر آن بیفتید. زیرا در غیر اینصورت، پس از مرگ، گویی چیزی از شما باقی نمیماند.

همین اکنون شروع کنید

از همین لحظه فعالیت و تلاشهای کوچک خود را آغاز کنید تا پس از مرگ چیزی از شما برای بشریت باقی بماند. از همین لحظه در جهان اثرات مثبت خلق کنید، جهان را جای بهتری برای زندگی کنید و کاری کنید که حتی پس از رفتن، برای قرنها نام شما دوباره به یاد آورده شود. هدیه دهید، چیزی اختراع کنید که برای قرنها توسط دیگران استفاده شود. اینگونه است که میتوانید عمر بینهایت را تجربه کنید. در غیر اینصورت، مرگ پایان زندگی شما خواهد بود.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%