آیا رویدادهای خارجی، خود را بر زندگی شما تحمیل میکنند و شما فقط یک طعمه هستید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 29 ثانیه

آیا جهانی بیرون از شما وجود دارد ؟

آیا رویدادهای بیرونی زندگی، خود را بر شما تحمیل میکنند ؟

یا اینکه آنها وجود خود را از خود شما میگیرند ؟

تصور فعلی عموم

همه انسانها فکر میکنند جهانی “بیرون” از آنها وجود دارد، آنها فکر میکنند یک “درخت” در پارک کنار خانه آنها وجود دارد. یا پول در جیب آنها “وجود” وجود دارد. آنها یاد گرفته اند این توهم را باور کنند که دنیایی بیرون از آنها وجود دارد که در آن قدم میزنند و گشت و گذار میکنند !

انسانها یاد گرفته اند فکر کنند دنیای بیرون، مدام خود را بر آنها تحمیل میکند. مردم فکر میکنند طعمه حوادث و رویدادهای زندگیشان هستند و هیچ کنترلی روی آنها ندارند. مردم حس میکنند قدرت های بزرگ در “بیرون” از وجود آنها هستند و به آنها زور میگویند.

غافل از اینکه تمام اینها، وجود خود را دقیقا از درون شما میگیرند. هوشیاری شماست که به آنها وجود میبخشد. اگر همین اکنون بخوابید، قدرت نامحدودی وجود ندارد ! اگر در همین لحظه، همه مردم جهان بخوابند، دیگر قدرت نامحدود وجود خارجی ندارد ! شما خالق آنچه تجربه میکنید هستید، نه طعمه !

جهان، از جنس هوشیاری شماست

آیا دقت کرده اید که در تمام این سالها، همه چیزهایی که تجربه کرده اید، توسط “شما” تجربه شده اند ؟

آیا دقت کرده اید که در همه این سالها، همه چیز مدام تغییر کرده است، اما “شما” مانند یک ناظر، از ۵ سالگی تا همین اکنون هیچ تغییری نکرده اید ؟

آیا دقت کرده اید وقتی عاشق میشوید، “شما” تجربه کننده حس عشق هستید و یا “شما” هستید که شادی، درد، ناراحتی یا هر فکر دیگری را ناظر میشوید ؟ “شما” ای که هیچ تغییری نمیکند و در حقیقت خالق همه این تجارب است.

تنها چیزی که وجود دارد، هوشیاری شماست و جهان بیرون وجودی از خود ندارد. ممکن است بگویید : “ولی واقعا یک درخت، در پارک کنار خانه من وجود دارد !”. اما باید به شما بگویم : “اگر شما به آن هوشیار نباشید، یا اگر در خواب باشید یا همه مردم به خواب بروند، آیا آن درخت کماکان واقعا وجود دارد ؟!”. خیر !

بسیاریها فکر میکنند یک دنیای بیرونی واقعا وجود دارد و این یک توهم بسیار قدرتمند است. تصور کنید یک خفاش هستید. آیا لیوان را، کماکان همانطور خواهید دید ؟ خیر ! برای یک خفاش، هوشیاری او همه چیز را به سبک خودش به نمایش میگذارد که کاملا متفاوت با چیزی است که شما تجربه میکنید.

کافیست به خوابهای خود دقت کنید. در خوابهای شما، موجودات، رویدادها، و اتفاقات مختلف وجود دارند و واقعا تجربه میشوند. اما آیا آنها وجود دارند ؟! از نگاه یک ناظر در خواب، بله وجود دارند !

هیچ چیز غیر از هوشیاری شما، وجود ندارد ! جهان، تماما از جنس هوشیاری شماست و هوشیاری شماست که تمام جهان اطراف را میسازد. همانطور که بیماران روانی، واقعیت های موازی دیگر را میبینند که در آن موجودات دیگر هم وجود دارند و باعث وحشت آنها میشوند، باید بدانید همه چیز فقط توسط هوشیاری شما تولید میشود. به جای اینکه اینقدر نگران دنیای فیزیکی بیرون از خود باشید، بدانید که هوشیاری شما خالق همه چیز است و هیچ چیز بالاتر از آن وجود ندارد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%