آیا ممکن است در ادامه زندگی، روزی زندگی برای من تیره و تار شود ؟

زمان لازم برای مطالعه : 40 ثانیه

بسیاریها این ترس را دارند که روزی چیزی رخ دهد و زندگی را برایشان تیره و تار کند. آیا واقعا ممکن است روزی وضعیتی برای شما پیش آید که زندگی تیره و تار شود ؟

هدف تمام آفرینش، هرگز رنج دادن به شما نیست

خیلیها هنوز هم که هنوز است فکر میکنند خلق شده اند تا رنج بکشند. خلق شده اند تا چیزهایی که دوست دارند را از دست بدهند و مدتها حسرت آنرا بخورند. یا فکر میکنند قرار است روزی برسد که شرایط خیلی سخت شده و تحمل زندگی برایشان سخت میشود. حال آنکه هدف خلقت هرگز ثانیه ای سختی دادن به شما نبوده و نخواهد بود !

همه چیز در حال حرکت به سمت یک شور و عشق و اشتیاق غیر قابل وصف است

سمت حرکت در تمام آفرینش، رسیدن به آرامش، عشق و احساسات مثبتی غیر قابل وصف است. آنهایی که از این مسیر جا میمانند و نگرشها و باورهایی ناکارآمد را در وجود خود حمل میکنند، با حس منفی، عاشقانه راهنمایی میشوند تا نگرشهای قدرتمند و زاویه دیدهای بهتر را انتخاب کنند و در تجربه این احساسات غیر قابل وصف، شریک شوند. از طرف دیگر، آنهایی که هم جهت با خلقت هستند، با احساسات خارق العاده، تشویق میشوند و بیشتر و بیشتر این عشق بیپایان را در تمام هستی وسعت میدهند. همه چیز، به سمت یک عشق بی پایان و آرامش غیر قابل وصف در حرکت است.(مقاله اختصاصی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه توسط خود هیپنوتیزم)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع