یک “من” بزرگ، چطور تمام مشکلات حاضر در زندگیتان را تولید میکند ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 0 ثانیه

برخیها زیاد از حد خودخواهند. بین خود و دیگران مرزی بسیار جدی و واضح میکشند و خود را از باقی جهان مجزا میکنند. همچنین آنها به شدت خود را بهتر از دیگران شمرده و دیگران را بی ارزش میدانند. اما آیا میدانید هرچقدر این من بزرگتر شود، خود این “من” مشکلات بیشتری را بصورت ناخودآگاه در زندگی شما تولید خواهید کرد ؟

یک من، که برای مهم بودن، نیاز به تولید مشکلات بزرگ دارد !

ممکن است به نظر برسد هرچقدر شخصیت خود را بزرگتر میکنید و هرچقدر اعتماد به نفس بالاتری به دست می آورید، مشکلات بیشتری را حل میکنید و موثر تر میشوید ! بله، شاید تا حدی اینطور باشد. اما فراموش نکنید که اگر اعتماد به نفس شما قرار باشد شما را خودخواه تر و مجزا تر از باقی جهان کند، خود این “من” خودخواهانه ی ساخته شده مهمترین عامل تولید کننده مشکلات زندگی شما در سطح ناخودآگاه خواهد بود. این بدین معناست که بدون اینکه متوجه شوید چرا و چگونه، مشکلات ایجاد میشوند ! زیرا ماری به نام “من”، روی دوش شما نشسته است که برای داشتن حس مهم بودن، نیاز به داشتن مشکلاتی بزرگ و بزرگتر در زندگی اش دارد !(مقاله شما هرگز نخواهید مرد را هم ببینید)

“من” ای که بزرگ شده باشد، دقیقا به مانند مارهایی گرسنه روی دوش شماست که برای اینکه کماکان حس مهم بودن داشته باشد، خودش در سطح ناخودآگاه، باعث تولید مشکلات زیادی در زندگی شما میشود. مار گرسنه ی “من” که روی دوش خود مینشانید، نیازمند غذا و خوراک است ! و خبر جالب این است که خوراکش(دردسر، جنجال و مشکلات) را خودش تولید میکند ! زیرا هرچقدر مشکلات بیشتر شوند، آن مار بیشتر به قدرت خود افتخار کرده و حس مهم بودن بیشتری میکند ! دقت کنید که شما کماکان بصورت آگاهانه سعی در حل مشکلات دارید اما این مارها هستند که خود در سطح ناخودآگاه، برای داشتن حس مهم بودن، مشکلات را تولید میکنند و در مقابل شما ظاهر میکنند ! پس وقت آن است که همین اکنون گردن این مارهای روی دوش خود را بزنید تا تمام مشکلات موجود در زندگیتان حل شود !(کاملترین مرجع برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه با خودهیپنوتیزم)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع