چرا در تصمیم گیریها زیاد بر سر دو راهی میمانید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 23 ثانیه

بسیاریها پیام میدهند و میگویند در تصمیم گیری درباره موضوع خاصی دچار تردید هستم. با توجه به اینکه سوالها در این مورد نسبتا قابل توجه است، در این مقاله به آن خواهم پرداخت.

آیا زیاد در دوراهی ها گیر می افتید ؟

اگر زیاد در دوراهی تصمیم گیری قرار میگیرید و حس میکنید دو راهی ها در زندگیتان زیاد شده اند، این مساله چیزی عمیق تر در وجود شما را نشان میدهد. نگرشی ناکارآمد که تا زمانیکه تغییر نیابد، شما را کماکان به سردرگمی ها و دوراهی های دیگر خواهد کشاند.

همانطور که در مقاله دیگری نیز ذکر شد، ریشه گیر کردن در دوراهی ها، توهم وجود یک راه و تصمیم درست مطلق در شرایط مختلف است. در جهان آفرینش، چیزی به شکل جهان کامپیوتری، یعنی صفر و یک یا همان درست و غلط نیست ! چیزی که نامش را اشتباه میگذارید، میتواند به شکلی انجام شود که سودمند ترین تصمیم زندگی شما شود. چیزی که یقین دارید درست ترین تصمیم است، به سادگی میتواند اشتباه ترین تصمیم زندگی شما شود. در حقیقت تقسیم کردن حقیقت پیچیده ای که در زندگی شما حاکم است، به دو حالت درست و غلط، بسیار ساده انگارانه است ! حقیقت پیچیده تر از آنچه فکر میکنید نیست، پیچیده تر از آن است که به آن فکر کنید !

زندگی بیش از آنکه به تصمیمات شما وابسته باشد، به نحوه انجام آن تصمیمات وابسته است. شما میتوانید کاری که اشتباه میدانید را در ادامه طوری پیش ببرید که بهترین تصمیم شما شود، کاری که آنرا صحیح میدانید را نیز طوری انجام دهید که اشتباه ترین شود ! همچنین مطمئن باشید که هر تصمیمی که بگیرید، ذهن شما تمایل دارد که بگوید تصمیم دیگر بسیار بهتر بود و حسرت بخورید ! اما در حقیقت این فریب ذهن شماست زیرا حتی اگر انتخاب دیگر را نیز میکردید، حسرت همین تصمیم را میخوردید. هیچ چیز با دیگری قابل قیاس نیست زیرا هر چیزی معایب و محاسن منحصر به فرد خود را دارد و بر این اساس که از کدام زاویه دید و بر اساس کدام ویژگیها به مقایسه بپردازید، برنده نهایی مقایسه متفاوت خواهد بود که آگاه نبودن به این مساله، باعث سردرگمی بیشتر شما خواهد شد. در حقیقت حتی تصمیمی که فکر میکنید آنرا درست و بینقص گرفته اید، فقط بر اساس درک شما در آن لحظه بوده است و چه بسا یک سال بعد، حسرت آن تصمیم را بخورید.

تمرکز روی وجود یک صحیح و غلط مطلق حین تصمیم گیری را کنار بگذارید و به جای آن، در لحظه به این فکر کنید که کدام تصمیم برای شما سودمند تر است ؟ هرچقدر تقسیم بندی جهان، به درست و غلط را بیشتر کنار بگذارید و از نگرش قضاوت گرانه دور تر شوید، در عمل، درست و غلطی عمیق تر، حقیقی تر و ملموس تر را برای خود و زندگی خود انتخاب خواهید کرد ! با همین تغییر نگرش، تصمیم گیری برای شما ساده تر و بهتر میشود.(مقاله اختصاصی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه توسط خود هیپنوتیزم)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%