اعتیاد به چک کردن نتیجه !

زمان لازم برای مطالعه : 48 ثانیه

خیلی ها هستند که به محض اینکه در زمینه خاصی تلاش میکنند، به سرعت نتایج خود را چک میکنند تا ببینند چه خبر شده و آیا پیشرفتی حاصل شده است یا خیر. در این مقاله درباره این موضوع، به شکل دقیق تری خواهیم پرداخت.

وابستگی به نتیجه

وابستگی به نتیجه، کم یا زیاد در بسیاری از افراد دیده میشود. این وابستگی خود را به شکل های متفاوتی در رفتارهایشان نشان میدهد. برخیها به محض اینکه تلاشهایشان را در زمینه ای آغاز میکنند، مدام نتیجه را چک میکنند و وضعیت کلی را بررسی میکنند. مثلا دانشجویی را تصور کنید که تصمیم گرفته است درس بخواند. در بسیاری از اوقات پس از خواندن برای یک آزمون و خوب دادن آن، ممکن است مدام به سایت مراجعه کرده و بررسی کند که آیا نمرات آمده است یا خیر، و چه بسا این کار، به یک اعتیاد تبدیل شود ! اما آیا این کار در عمل سودمند، سازنده و کارآمد است ؟

تعلق به نتیجه را رها کنید

زمان خود را به بررسی روند رشد خود سپری و تلف نکنید ! ممکن است حس کنید شنیدن خبر موفقیت یا دنبال کردن نتایج موفقیت هایتان مشکلی ندارد، اما حتی اگر همین وقت خود را نیز تلف نکنید و مدام در حال رشد و انجام تلاشهای بیشتر باشید، نتایج شگفت انگیز بیشتری به دنبال شما خواهند بود ! اجازه دهید ثانیه به ثانیه زندگی شما صرف خلق شگفتی ها و رشد بیشتر شود. اجازه دهید خبر شگفتی ها و موفقیت هایی که خلق کردید، به یکباره و همچون یک سیل شدید، بر شما نازل شود، درحالیکه حتی در آن زمان هم شما تمرکز خود را روی خلق موفقیت بیشتر معطوف کرده اید !(مقاله اختصاصی کاملترین مرجع برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه توسط خودهیپنوتیزم)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%