بازی با سیگنال واقعیت های موازی برای جذب رویدادهای مطلوب

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 56 ثانیه

شما قویترین فرستنده و گیرنده ای هستید که در کل کره زمین وجود دارد، فرستنده و گیرنده ای که برای ارسال و دریافت داده هایش، حتی به هیچ واسطی نیاز ندارد ! زیرا همه چیز از طریق هوشیاری منتقل میگردد و رقم میخورد و هوشیاری حتی از جهان فیزیکی و قوانین آن فراتر است(این چیزی است که خیلی از بزرگان علم فیزیک نیز در انتهای عمر خود متوجه آن شدند، با وجود اینکه تمام عمر خود را به جستجوی حقیقت در دل اتم گذرانده بودند !). و وقتی این جمله را از قدرت نامحدود میشنوید که شما قویترین فرستنده و گیرنده هستید، در حال شنیدن یک تشبیه یا یک جمله برای امید دادن به خودتان نیستید. قدرت نامحدود فقط با حقیقت و انتقال مستقیم آن به شما کار دارد. و این چیزی است که قدرت نامحدود را از هر مرجع دیگری متفاوت میکند.

بازی با سیگنال واقعیت های موازی برای جذب رویدادهای مورد نظرتان

زمان آفرینش، فقط “حال” و همین لحظه بوده و هست و خواهد بود و به همین علت، هر آنچه که به دنبالش هستید و قصد وارد کردن آن به زندگی خود را دارید، در همین لحظه و همینجا وجود دارد(وگرنه چیزی نمیتواند از نیست، به یکباره هست شود ! همه حالات ممکن در همین لحظه وجود دارند). فقط در واقعیت موازی و سطح فرکانسی متفاوتی است که میتوانید با تغییر فرکانس های درونی خود، آن واقعیت موازی را وارد لحظه حال خود کنید. دقت کنید که وقتی از فرکانس و موج و …حرف زده میشود هم فقط برای فهم عمیق تر شماست وگرنه هوشیاری آنقدر عمیق و شگفت انگیز است که نه به فرکانسی نیاز دارد نه…، اصلا ! همانطور که در مقاله قبلی هم گفته شد، همه چیز در آفرینش، دیمی و جادویی است !!! دقیقا مانند زمانی که حضور نداشتید و اکنون و در این لحظه به یکباره وجود دارید. پس تذکر مهم این است که علت به کار بردن اصطلاح فرکانس و ارسال و دریافت آن، فقط درک ساده تر برای شماست.

بنابر این، با درک عمیق این موضوع، احتمالا متوجه شده اید که تنها کاری که برای دریافت اطلاعات از یک زمان و مکان دیگر، یا جذب یک رویداد در واقعیت موازی دیگر، لازم است، این است که در همین لحظه به فرکانس مربوطه وصل شوید. البته دقت کنید که این فرآیند روندی دارد و جزییات ظریفی دارد که فقط با لحاظ کردن آنها خواهید توانست این عملیات را به خوبی به انجام رسانید. در زمینه دریافت اطلاعات از زمان و مکان دیگر، میتوان به مقاله CRV و برای رقم زدن رویدادها، مقاله RSC در بخش اختصاصی قدرت نامحدود وجود دارد که تمام جزییات لازم برای این موضوع را توضیح داده است اما کماکان هردوی اینها نیاز به تمرین و جدیت شما در یادگیری دارند.

بصورت خلاصه، هنر شما در رقم زدن یک رویداد، این است که چقدر میتوانید سیگنال های حس حضور کامل در واقعیت موازی مورد نظر را، را در همین لحظه در درون هوشیاری خود تولید کنید. مثلا همین اکنون تصمیم بگیرید که یک لیمو ترش را در دهان خود حس کنید. چقدر میتوانید آنرا واضح حس کنید !؟ چقدر میتوانید عمیقا حتی بافت آنرا زیر زبان خود حس کنید !؟ حین حس کردنش، چقدر ذهن منطقی و افکار درونی، مزاحم شما میشوند ؟! هنر شما در جذب یک رویداد دقیقا به قدرت شما در همین موضوع وابسته است. حال اگر قرار باشد بجای لیموترش، یک خودرو که مورد نظر شماست را با وصل شدن به سیگنال واقعیت موازی آن رقم بزنید، آیا کماکان میتوانید با همین وضوح این کار را کنید !؟؟ واضح است که اینبار، حس کردن کامل یک خودرو کار سخت تری است و به همین علت در عمل هم جذب آن میتواند برای شما سخت تر باشد، زیرا در حقیقت  در حس کردن آن در همین لحظه و در وصل شدن به واقعیت موازی آن، سختی بیشتری دارید. در این شرایط است که قدرت فرآیندهایی مثل RSC به خوبی خود را نشان میدهد. البته لازم به ذکر است که برای استفاده از فرآیند RSC، نیاز به تمرین و رسیدن به آرامش و رشد حداقلی درونی از نظر متافیزیکی وجود دارد و هرکسی نمیتواند از آن استفاده کند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع