از کجا بفهمم عشقم به یک فرد یا عشق یک فرد به من واقعی است !؟


به این سوال میتوان یک پاسخ عادی و از سطح هوشیاری پایین تر داد که این روزها و در قدرت نامحدود، حیفم می آید چنین چیزهایی بنویسم. به همین علت نگرش و پاسخی عمیق تر به این پرسش ارائه میشود. به محض چشم باز کردن خیلی باورها و چیزها توسط جامعه و اطرافیان به ذهن شما تزریق میشود و یکی از این موارد نیز دقیقا همین است که “عشق یک نسخه دروغین دارد !”.

آیا عشقم واقعی است ؟!

آیا این سوال شما هم هست !؟ چند لحظه صبر کنید ! مگر عشق دروغین هم داریم !؟!؟؟ و اگر اکنون میخواهید بگویید واضح است که بله و اگر برایتان بدیهی به نظر میرسد که عشق دروغین هم داریم و کلی شواهد و تجربه از زندگی خود و دیگران هم دارید، باید به شما تبریک گفت زیرا باوری ناکارآمد و پنهان را در ناخودآگاه خود را یافته اید که دقیقا همین باور است که باعث شده برای سالها عشق دروغین و عشق واقعی را در زندگی خود خلق و جذب کنید.

اولین علتی که افراد عشق دروغین را تجربه میکنند و به دنبال این هستند که ببینند عشقشان واقعی است یا دروغین، دقیقا همین است که اول از همه آنها در عمق وجودشان، باور دارند که عشق یک نسخه تقلبی نیز دارد(که فقط یک باور ساخته ذهن است). انسانها بر اساس فرهنگ، آموزشهای اطرافیان و یا بر اساس چیزهایی از درون خود که آنها را در سطح ناخودآگاه زشت و منفی برچسب میزنند(مثل شهوت، مثل تمایل به زیبایی و…)،  کم کم و در مسیر بزرگ شدن خود، متصور میشوند که عشق یک نسخه کاملا منفی و اشتباه دارد که همین تصور تمام مشکلات را پدید می آورد.

بزرگترین علتی که عشق ناخالص و غیر واقعی را در زندگی خود داشته اید و دارید، این است که در ذهن خود همواره یک ناحیه ممنوعه خلق و حمل کرده اید که در آن، نه شما دیگران را و نه دیگران شما را، “نباید” به خاطر “ثروت، زیبایی، شهوت و تمایلات جنسی و فیزیکی، جایگاه خانوادگی و یا هر چیز مشابه دیگر” دوست داشته باشند ! و زمانیکه یک فرد نباید هایی برای خود و دیگران خلق میکند، اتفاقا به همان چیزهایی که آنها را ممنوع کرده جذابیت بیشتری داده(هم برای خود برای دیگران) و در نتیجه اتفاقا از همان عشق حقیقتا خالصی که به دنبالش بود دور تر میشود. کسیکه در روابط خود با دیگران، مثلا به شدت میترسد که دیگری به خاطر پول دوستش نداشته باشد، دقیقا همان کسی است که در رفتارهای ناخودآگاهش همه را به این دعوت میکند که به خاطر پول دوستش داشته باشند ! زیرا ممنوعیتی وضع کرده و ممنوعیت برای تمام آفرینش جذاب است !!! و به همین علت چنین فردی، باعث خواهد شد کلی فرد در اطرافش جذب شوند که ظاهرا وانمود میکنند به دنبال پول نیستند اما در عمق وجودشان دقیقا با همین هدف رابطه را دنبال میکنند. در مورد زیبایی نیز میتوان مثال مشابهی را مطرح کرد.

عشق خالص زمانی ایجاد میشود که از اعماق وجودتان یک دست و واحد شده باشید و چیزی را ممنوع تر از دیگری نبینید و برچسب نزنید. عشق آمیخته ای از خیلی چیزها میتواند باشد که حتی همین معجون در زمانهای مختلف در یک رابطه میتواند تقسیم درصدهای مختلفی نیز داشته باشد. و فقط کسی عشق حقیقی حاکم بر تمام آفرینش را تجربه خواهد کرد که همه وجود او یکدست شده و ممنوع و بد و خوبی برایش باقی نمانده باشد و همه چیز را خوب ببیند. در اینصورت است که دقیقا همان چیزهایی که “واقعا و در حقیقت” بهترین است را، حتی در عشق، وارد زندگی خودش خواهد کرد. وقتی این هماهنگی را در شخصیت خود ایجاد کنید و تصور وجود داشتن عشق دروغین را در اعماق روح خود متوقف کنید، خواهید دید فقط یک عشق بر سر راه شما پدید می آید و آن همان عشق خالص و نابی است که بر تمام آفرینش حاکم است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع