آیا واقعا میتوانم دقیقا فردی که مورد نظرم است و حتی راه ارتباطی با او ندارم را جذب زندگی خود کنم ؟ آیا این کار با اراده آزاد آن فرد تضاد ندارد !؟


یکی دیگر از سوالات رایج، که مدتهاست توسط افراد مختلفی مطرح میشد و درخواست مقاله ای در مورد آن وجود داشت، این است که افراد، قصد جذب یک فرد کاملا خاص و مشخص را دارند. آیا واقعا و حقیقتا چنین چیزی ممکن است ؟ آیا این کار با اراده آزاد آن فرد تضاد ندارد !؟

جذب یک فرد کاملا مشخص برای رابطه عشقی یا …

چه بسا اگر حرف خیلی از اساتید دیگر در مورد قانون جذب و ارتعاشات را بشنوید، میگویند که : “در مورد جذب فرد دیگر به رابطه عشقی، شما نخواهید توانست یک فرد کاملا مشخص را جذب زندگی خود کنید. زیرا این کار با اراده آزاد آن فرد تضاد دارد و بهتر است بصورت کلی جذب رابطه عشقی عالی را تصویر سازی کنید و نه یک فرد مشخص را.” . اما این جمله ذاتا فقط از باورهایی محدود کننده نشات گرفته و از شناخت سطحی از عمق ساختار این جهان ریشه میگیرد.

وقتی در قدرت نامحدود از قانون ارتعاشات، جذب و یا از ساختار عمق هستی برای شما حرف میزنیم، در حال شنیدن یک سری تئوریهای بدرد نخور که از کتابهای مختلف برایتان کپی پیست میشوند(مثل بسیاری از مراجع) نیستیم ! مطالب قدرت نامحدود تماما و کلمه به کلمه در این دو سال، هر روز تالیف یا ضبط(مقالات صوتی) شده اند و در اصل از تجارب شخصی زندگی نویسنده این 900 مقاله تا به این لحظه و مطالعات بسیار وسیع در شاخه های مختلف علوم، نشات میگیرند و همین است که عملی بودن قطعی مطالب عنوان شده را(البته در صورت اجرای مو به موی آموزشها)، تضمین میدارد.

شما میتوانید دقیقا و مشخصا یک فرد خاص را، که حتی هیچ راه ارتباطی(مثل شماره تماس) با او ندارید و کیلومترها نیز با شما فاصله دارد، جذب زندگی خود کنید(چه برای رابطه عشقی، چه برای تجارت یا هر چیز دیگر). و نکته اینجاست که این موضوع دقیقا منطبق باساختار آفرینش است. وقتی شما هم فرکانس با چیزی شوید، و سطح انرژی خود را به سطح آن برسانید، هیچ گریزی وجود ندارد مگر اینکه آن چیز رخ دهد. و اینکار میتواند در طی یک روز و آنی رخ دهد. یعنی مثلا شما در همان روزی که امواج فکری را ارسال کردید، پیامی را از همان فرد دریافت کرده و مثلا آن فرد وارد زندگی شما میشود. تاکید میشود که اینها قصه هایی جالب و هیجان انگیز نیستند زیرا قدرت نامحدود فقط با حقیقت کار دارد و به هیچ چیز دیگری غیر از بیان حقیقت اهمیت نمیدهد، اینها تک تک مطالب کاملا عملی هستند که بارها و بارها بصورت تجربی تایید شده اند. بنابر این، این نگاه که برخی اساتید میگویند شما نمیتوانید فردی خاص را برای رابطه عشقی انتخاب کنید، فقط یک باور محدود کننده و ناشی از شناخت ناقص است. زیرا اول از همه همه چیز بر مبنای انرژی و فرکانس است(پس اگر به فرکانس یک فرد برسید، غیر ممکن است آن فرد وارد زندگی شما نشود) و دوما، انسانها فقط به اندازه سطح هوشیاری خود اراده و اختیار دارند، اما معمولا انسانهای عادی متصورند که کاملا همه چیز در کنترل آنهاست و اراده مطلق دارند و معمولا هم با این مثال که :”ببین الان اراده میکنم دستم رو تکون بدم و تکون میدم ! ببین ارادم رو!”، اراده ظاهرا آزاد خود را اثبات میکنند !! و به همین علت فکر میکنند جذب یک فرد مشخص، خلاف اراده آزاد آنهاست ! حال آنکه اگر کمی مدیتیشن کنید، متوجه میشوید تا قبل از انجام مدیتیشن، هیچ انسانی حتی 1 درصد هم اختیار آزاد حقیقی ندارد و فقط برنامه های ذهنی اتوماتیک از ناخودآگاه او زندگی اش را پیش میبرند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع