توان کنترل و تغییر واقعیت و رویدادهای زندگیتان چگونه حاصل میشود؟


هرچه شما در “دقیق دیدن” و “تفسیر کردن” واقعیتها و رویداد ها توانمندتر شوید، بهتر خواهید توانست آن ها را کنترل کرده و سپس تغییر دهید. زمانی که توانایی تفسیر چیزی را دارید یعنی توانسته اید آن را درک کنید. راه های بسیاری جهت درک بهتر و روش های متعددی برای تفسیر دقیق تر وجود دارد.

ادراک و توان تفسیر دقیق رویدادها، قدرت کنترل و تغییر  را به شما خواهد داد

زمانی که شما توانایی کنترل و درک چیزی را ندارید(مثلا رانندگی یک وسیله نقلیه)، یعنی طرز عملکرد آن را به طور کامل درک نکرده اید. بنابراین اگر چیزها و موضوعاتی در زندگیتان وجود دارد که از دستشان کلافه شده اید و نمیدانید چطور با آنها کنار بیایید، مشکل در اینجاست که هنوز ادراک دقیقی نداشته و هنوز طرز عملکرد حقیقی آنها را یاد نگرفته اید.

میزان شفافیت و قدرت ادراک ذهن با سطح هوشیاری تعیین می شود. نکته ای که باید بدانید این است که هوش سرشار و نادانی،دو قطب متضاد نیستند، بلکه همگی سطوح مختلفی از هوشیاری اند. نادانی در حقیقت این است که انگار فرد به این جمله چسبیده که: “من نمی خواهم چیزی بدانم! من را تنها بگذارید.”، حال آنکه هوش و هوشیاری دقیقا در جهت مقابل است، یعنی زمانیکه یک فرد پذیرنده و خواهان کسب اطلاعات است: ” من می خواهم همه چیز را بدانم!”

ناهوشیاری زمانی آغاز می شود که فرد نمی خواهد با واقعیتهای زندگی اش مواجه شود یا اینکه با آنها در لایه ای از فریب و خطای دید در تعامل قرار میگیرد. فردی که از واقعیت های در حال وقوع در زندگی اش فرار می کند مثل کبکی است که سرش را زیر برف می کند! با این وجود، باید دانست که غیر ممکن است بتوان خود را زیر پوشش های مختلف و مصنوعی پنهان کرد و عواقب زندگی در این فریبها را دریافت نکرد. رنج و حس منفی، از معیارهای زندگی کردن در فریبها و خطای دید ها و از نتایج عدم تمایل به درک صحیح حقیقت است. برای اینکه فردی هوشیارتر شود و قدرت کنترل زندگی اش را به دست آورد، باید خودش تصمیم بگیرد که همه چیز را لحظه به لحظه دقیقا همانطور که هست ببیند، قدرت درک و تفسیر پیدا کند و قوانین و نحوه عملکرد هر چیز را یاد بگیرد.

قانون های جهانی و همگانی در همه جا عمل می کنند. وقتی فردی یک لامپ را روشن می کند، در حال استفاده از مجموعه قوانینی است و این قوانین همه جا و در هر کشور دیگری نیز عمل میکنند! و در مسیر رشد، به عبارتی، شما در حال یافتن قوانین جهانی عمیق تر حاکم بر همه چیز هستید.

حتی دانش و معنویات نیز متضاد نیستند و در مقابل هم قرار ندارند. در واقع دانش، معنویات را تایید می کند. هرچه بیشتر معنویات را از دیدگاه دانش درک کنید، می توانید بهتر و عمیق تر آن ها را تجربه و درک کنید. همه پدیده های معنوی و غیرطبیعی به صورت علمی و عقلانی قابل توضیح هستند. هرچه بیشتر سرشت حقیقی جهان و تکاپوی غیرفیزیکی پدیده ها کشف میشود، این شناخت نیز بیشتر میشود.

اگر شما ذات یک چیز(حقیقت این زندگی و همین لحظه) را بشناسید، می توانید آن را در هر شکل دیگری که باشد نیز تحت کنترل خود در آورید. شما می توانید هر بعدی از فضا، ماده و زمان را کنترل کنید “در صورتیکه” نوع انرژی تشکیل دهنده آن بعد را درک کنید. پس از آن، سلامتی، اوضاع مالی، و حتی رابطه عشقی شما همه و همه فقط ابعاد مختلف از همان ذات هستند. پس با تحولی عمیق در شناخت دنیای درون خود، تحولی عظیم در جهان بیرون ایجاد خواهید کرد.

برای کنترل یک کشتی و به مقصد رسیدن، اینکه فقط سکان دار اش باشید کافی نیست! باید آنچه که سکان دارش هستید را نیز تماما بشناسید، نحوه طراحی، مشخصات و تمام اجزای آن را نیز کاملا بشناسید. همچنین باید محیطی که در آن حرکت می کنید را کاملا بشناسید. باید قدرت درک همه چیز و هوشیاری فهم تمام جزئیات را داشته باشید. و وقتی همه چیز را بدانید، همواره به بهترین نحو عمل می کنید. این اصل برای تمام استفاده کنندگان از تمام دستگاه ها، ابزارها و انواع مختلف تکنولوژی و نیز برای هر مرحله از واقعیت و هر زمینه فعالیتی صدق می کند. وقتی همه چیز را ببینید(در همه ابعاد کوچک و بزرگ و حتی درک ارتباطات بین اجزا) می توانید کنترل و قدرت کامل را نیز بر آن داشته باشید.

نهایتا باید گفت پس از یادگیری و شناخت همه این قوانین، اطمینان و امکان تکرار پذیری در استفاده از یک قانون در زندگیتان(مثل قانون جذب)، نتیجه ساختار و چهارچوب است. در این میان، دانش ساختار اولیه را فراهم می کند و آزمایشات علمی هم نتایج را به نمایش میگذارند تا نهایتا بتوانید با دیدن نتیجه، نحوه انجام کار و دانش خود را رفته رفته به سمت حقیقت اصلاح کرده و بتوانید از آنچه یاد میگیرید، هر زمان که خواستید در قالب یک چهارچوب، بهره ببرید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع