اصرار بر داشتن یک چیز، بدون حاضر بودن به رساندن فرکانس خود به سطح آن


انسانها همواره خواسته های مختلفی دارند، اما حقیقت این است که عده کمی حاضرند فرکانس و سطح انرژی خود را به فرکانس داشتن آن چیز برسانند و در حقیقت به نوعی بهای آنچه میخواهند را پرداخت کنند. و به همین علت اکثریت انسانها چیزهایی که میخواهند را ندارند یا اینکه حتی پس از بدست آوردن آن چیز، از دستش میدهند.

در چه تونل واقعیتی زندگی خود را پیش میبرید ؟ در چه فرکانسی هستید ؟

داشتن هر چیز، تونل واقعیت و فرکانس خاص خود را دارد و اگر در آن فرکانس و در آن تونل واقعیت قرار نگیرید، حتی اگر به چیزی که میخواهید برسید، آنرا قطعا و دوباره از دست خواهید داد. اگر با مفهوم تونل واقعیت آشنا نیستید، فعلا میتوان آنرا به عنوان مجموعه ای از باورها و نگرشهایی که به جهان اطراف دارید(و زندگی، و به دیگران و…) و نحوه حضور شما در هر لحظه” نامگذاری کرد.

غیر ممکن است که سطح فرکانسی و تونل واقعیت خود را به وضعیت مناسب برای داشتن یک چیز تغییر نداده باشید و همزمان آنرا بدست آورید و تا ابد نیز آن خواسته را داشته باشید. کسی که ثروت زیادی را میطلبد، تا زمانیکه نگرشها و باورهای معیوبش در مورد ثروت را اصلاح نکرده باشد، حتی اگر به ثروت برسد نیز آنرا دوباره از دست خواهد داد. کسی که هنوز در سطح انرژی و در نگرشها و باورهای نزدیک به یک فرد نیست و جهان را به شکلی متفاوت، نسبت به کسی که دوستش دارد میبیند، در فرکانس و سطح انرژی متفاوتی است و نمیتواند به فرد مذکور برسد و حتی اگر به او برسد نیز، چون حاضر به تغییر و رشد هوشیاری خود نیست، او را از دست خواهد داد. چطور ممکن است مثلا هنوز و به هر دلیلی، برخی اوقات در احساساتی مثل حس خطر، نا امیدی، حس کمبود و حس ناراحتی باشید و تصور کنید که جهان اطراف در حال کنترل کردن شماست و شما در خطر هستید، اما مثلا یک رابطه عشقی پر انرژی، پر از حس عالی و پر از امنیت را با فردی که هر ثانیه در اوج حس خوب است داشته باشید !؟ چطور ممکن است هنوز منفی باف باشید و از افزایش قیمت دلار حرف بزنید و نگران باشید، و در عین حال در زندگی خود از نظر مالی به سطحی از ثروت برسید که نه تنها افزایش قیمت دلار ضربه ای به آن نمیزند، بلکه هر میزان افزایش قیمت در هر بخش از جامعه، هیچ اثری روی زندگیتان نداشته باشد !؟ بله…بهای داشتن هر خواسته، تغییر باورها و نگرشهایتان به وضعیت مطلوب برای آن خواسته است.

انسانها خواستن را بلدند، اما کمتر کسی بلد است بهای آنچه میخواهد را بپردازد. و بهای چیزهایی که میخواهید بر خلاف تصور شما، تلاش کردن و جان کندن نیست ! بلکه بهایش به زبان ساده، تغییر باورها، نگرشها و سطح هوشیاریتان است. و نکته مهمتر این است که وقتی اصرار داشته باشید چیزی را داشته باشید اما حاضر نباشید سطح هوشیاری، نگرشها، آگاهی و باورهای خود را نیز تا حد مناسب برای داشتن دائم آن چیز بالا ببرید، عواقب و رویدادهای بدی را تجربه خواهید کرد که این عواقب، ناشی از اصرار ممتد بر داشتن یک چیز، بدون حاضر بودن برای افزایش سطح هوشیاری، تا حد آن خواسته و آن آرزو است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع