زخمهای درونی ادراکات شما از رفتار دیگران و جهان بیرون را بدون آگاهی خودتان، به شکل غم انگیزی دستکاری میکنند


این مقاله کاملا متمرکز روی اهمیت التیام زخم های درونی است. زیرا زخمهای درونی التیام نیافته، بدون آنکه خودتان متوجه شوید، بلایی سر شما و زندگیتان خواهند آورد که تا زمانیکه این زخمها شناسایی و بهبود نیابند نیز، متوجه نحوه اثر گذاری آنها بر زندگیتان نخواهید شد ! و این میتواند بسیار غم انگیز باشد زیرا هیچکس جز خودتان هرگز نخواهد توانست کمکی در حل این زخمها و اثرات فاجعه بارش بر زندگیتان کند.

زخمهای التیام نیافته، درک شما از جهان اطراف و دیگران را به شکل غم انگیزی دستکاری میکنند

فردی که از کودکی، از هر دستی که به سمتش آمده کتک خورده  باشد، اندک اندک با زخمی درونی و التیام نیافته مواجه خواهد شد که باعث میشود در بزرگسالی نیز هر دست دیگری را، حتی اگر فقط به قصد نوازش به او نزدیک شده باشد، خطرناک ببیند و تصور کند که این دست هم برای کتک زدن به او آمده و در نتیجه رفتار خشونت آمیزی به محبت او نشان دهد. دردناک است که در حقیقت تا زمانیکه یک انسان، یک حیوان یا هر جاندار دیگری، زخمهایی از درون داشته باشد، تفاوتی ندارد که با او چه میکنید، زیرا تمام ادراکات و نگرشهای او به جهان و به شما طوری خواهد بود که گویی در حال آسیب زدن به او هستید.

زخمهای درونی چیزی هستند که در گذر زندگی و به دلایل مختلف، میتوانند در وجود افراد ایجاد شوند و بلایی که این زخمها بر سر زندگی افراد می آورند بسیار غم انگیز است. زیرا ادراکات و نگاه انسانها به جهان بیرون را به شکل مخربی تغییر میدهند. و وقتی نگاه و نگرش از درون عوض شده و دستکاری شود، دیگر مهم نیست که حقیقت چیست. زیرا تفسیری که از حقیقت رفتار دیگران و از جهان بیرون توسط فرد زخم خورده میشود، همواره سیاه و منفی و بر اساس همان زخم درونی خواهد بود. دقت کنید که وقتی از این حرف میزنیم که یک زخم، نگرش و نگاه شما را تغییر میدهد، این رویداد شوخی و چیز ساده ای نیست ! بلکه متاسفانه یک بلای عظیم است ! نگرش، مانند عینک و چیزی است که عملا حقیقتی که تجربه و درک میکنید را هر لحظه، رقم میزند و به همین علت، به کسی که نگرشش تغییر یافته باشد، بسیار سخت است بفهمانید حقیقت چیز دیگری بوده است و آنچه میبیند و تفسیر میکند، حقیقت ندارد !!

با کسی که دائم مسخره شده، نمیتوان به ریزترین شکل شوخی کرد زیرا یک زخم درونی در وجود او، باعث میشود که هرگونه شوخی، به عنوان یک مسخره یا تحقیر برداشت شود. کسی که در تمام طول عمرش خاطرات بد و شکست ها و تجربه طعمه کلاهبرداری های مالی شدن را دارد، ممکن است حس کند همه در حال پز دادن به او هستند یا دیگران منت بر سر او میگذارند یا همه کلاهبردارند. کسی که در گذر بزرگسالی همواره تحت کنترل و فشار و زور از جانب اطرافیان و دیگران بوده، تمام حرکات و رفتارهای دیگران در آینده را نیز فقط یک رفتار کنترل کننده برداشت خواهد کرد. کسی که از درون حس قدرت یا اعتماد به نفس ندارد، ریزترین رفتارهای دیگران را پز دادن یا تحقیر کردن برداشت خواهد کرد. و افسوس که نمیتوان هیچ کمکی به فردی که از درون زخمهایی دارد(که به آن زخمها آگاه نشده) نمود زیرا او “واقعا” جهان را اینطور تجربه میکند ! زخمها چنین قدرتی دارند ! همین اکنون یک عینک آفتابی سیاه بردارید و به چشم خود بزنید و ببینید آیا میتوانید جهان را مثل قبل روشن ببینید یا خیر ! باور کنید نمیشود مگر اینکه عینک معیوب را بردارید و زیر پای خود خرد کنید ! شوخی نداریم که ! زخمها واقعا واقعیت تجربه شده توسط فرد را تغییر میدهند. مثل یک خطای دید غم انگیز و بزرگ که فقط با هوشیاری میتوان از آن نجات پیدا کرد. که البته عده انگشت شماری قدرت نجات دادن خود از زخمهای قدیمی را دارند زیرا عده کمی به اهمیت هوشیاری پی میبرند.

غم انگیز ترین بخش این است که اگر کسی به زخمهای درونی خود در زندگی اش آگاه نشده باشد، این زخمها ادراکات و فهم او از تمام جهان بیرون را دستکاری خواهند کرد و واقعیتی که او از زندگی و از رفتار دیگران تجربه میکند نیز برای او، متفاوت از حقیقت موجود، دیده خواهد شد. و اگر عمق این تراژدی را متوجه شوید، آگاه خواهید شد که چقدر بلای بزرگی است. زخمها میتوانند خطای دیدی برای شما ایجاد کنند که هرگز از آنها نجات پیدا نکنید و در نتیجه کل زندگی خود را با همین نگرشها به فنا دهید. و فقط کسی قادر خواهد بود از اثرات مخرب این زخمهای درونی نجات یابد که اول از همه آگاه شود و ببیند که زخمهای درونی چگونه ادراکات او نسبت به زندگی را عوض کرده اند و باید گفت که این کار واقعا و حقیقتا کار ساده ای نیست !!!! و نیازمند دقت، توجه ویژه و دوری از تعصب و منیت است.

نکته افسوس برانگیز تر اینکه وقتی یک زخم التیام نیافته، توسط یک رویداد یا اتفاق جدید و ناخوشایند دیگر (که مشابه با همان زخم قدیمی است)، دوباره لمس شود، این زخم سر باز میکند و دوباره نگاه و نگرش منفی مربوطه یا به عبارت دقیق تر، تونل واقعیت مربوطه را تشدید میکند. و همه اینها بدون آگاهی فرد رخ میدهد و به همین علت است که هیچ کمکی نمیتوان به فرد کرد. و همه اینها، دلیل این است که سخت ترین نوع زندگی، زندگی کردن در کنار افرادی است که یقین دارند آنچه حس میکنند، آنچه تفسیر میکنند و آنچه جمع بندی میکنند، حقیقت محض است. نه اینکه آگاه شوند تحلیلهایشان فقط یک تونل واقعیت بسیار قوی است که توسط زخمهای درونی قدیمی و کهنه، ایجاد شده و در نتیجه ادراکات و فهم فعلی آنها نسبت به دیگران و زندگی را بطور موقت(یا شاید دائم)،به شکل مخربی تغییر داده است. و مجددا برای همین است که گفته میشود، رشد و شناخت بیشتر درون خودتان، اهمیت بینهایت دارد(حتی در رابطه عشقی یا رابطه با دیگران) و اگر یک لحظه از آن غافل شوید و هوشیاری خود را از دست دهید، بلایی بر سر زندگی خود خواهید آورد که تمام مسیر ادامه زندگیتان تغییر خواهد یافت.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع