مقدمه ايي بر تله پاتي ذهني، آيا تله پاتي حقيقت دارد ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 3 ثانیه

آيا تابحال شده است كه به كسي فكر كنيد و به يكباره خبري از او به شما برسد و يا با شما تماس بگيرد ؟ آيا تابحال شده است كه حس نگراني نسبت به يك نفر را تجربه كنيد و پس از چند دقيقه، خبر تصادف او را بشنويد ؟ آيا تا بحال شده است درباره دوستي قديمي فكر كنيد و به يكباره اورا در مسير خود ببينيد ؟ علت اين پديده ها چيست ؟ بله ما اسم اين پديده را تلپاتي ميگذاريم.

تلپاتي چيست ؟

كلمه تلپاتي از دو كلمه يوناني “تله”به معناي دور و “آپاتي” به معناي احساس تشكيل شده است. تله پاتي بعنوان نوعي از ارتباط ميان ذهنها شناخته ميشود. وقتي فرد درباره موضوعي فكر ميكند و شخص ديگري آن فكر را دريافت ميكند، ميگوييم تله پاتي رخ داده است.

آيا تله پاتي واقعا وجود دارد ؟

در ارتباط با تله پاتي، مردم دو دسته ميشوند. عده اي آنرا قبول داشته و عده اي نيز تماما آنرا مردود ميدانند. همچنين، آزمايشهاي علمي بسياري انجام شده است كه صحت اين پديده را تاييد ميكند اما مخالفين، شرايط آزمايش را مورد نقد قرار داده اند. در مجموع ، با توجه به تجارب عجيب و بسياري كه ما داشته ايم، و نتايج آزمايشهاي انجام شده، بنظر ميرسد قبول داشتن و باور داشتن اين پديده، منطقي باشد.

چرا تله پاتي مشهور نيست ؟

ذهن انسان داراي قدرتهاي خارق العاده و بينظيري است اما در گذر تاريخ، و باتوجه به پيشرفت تكنولوژي و ابداع وسايل جديد، بسياري از اين قوا كم كم ضعيف شده و بعلت عدم تمرين ذهني، قواي مربوطه ضعيف شده اند. مثلا به علت ابداع ماشين حساب، انجام محاسبات ذهني براي شما بسيار سخت شده است زيرا مغز شما در اين زمينه تمريني نداشته است. هرچقدر بيشتر درگير تكنولوژي شوید، قابليتهاي بيشتري را از دست خواهید داد و يكي از اين قدرتها، تله پاتي است.

تله پاتي براي چه افرادي ساده تر است؟

اگر فردي به شدت احساسي و حساس باشيد، يادگيري تله پاتي برای شما اندكي ساده تر خواهد بود. در مقالات بعدي بصورت جزيي تري وارد اين بحث اسرار آمیز و نحوه يادگيري آن خواهيم شد. تجارب زيباي خود درباره تله پاتي را بيان كنيد.(مقاله اختصاصی چگونه ارتعاشات فکری قدرتمند را به ذهن دیگران ارسال کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%