ماههاست میخواهید کاری را آغاز کنید اما هنوز کاری نکرده اید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 43 ثانیه

تاکنون چندبار تصمیم گرفته اید کاری را آغاز کنید اما برای ماهها، آنرا آغاز نکرده اید ؟

چرا تعویق ایجاد میکنید ؟

علت اصلی اینکه در شروع کارها مدام تعویق ایجاد میکنید، این است که احتمالا از آن کار، یک غول در ذهن خود ساخته اید. درواقع نگرش شما به انجام آن کار بصورت ناخودآگاه، آنقدر پیچیده و سخت شده است که ضمیر ناخودآگاه شما در انجام آن مقاومت نشان میدهد. این مقاومت، بعضا بصورت نبود انگیزه و یا حتی تنبلی نمود پیدا میکند. اما چطور میتوان این مشکل را رفع کرد ؟

قدرت گامهای کوچک

در مقاله صوتی ” چگونه تغییرات بزرگ را در زندگی خود ایجاد کنید ؟ ” گفتیم که چطور یک تغییر کوچک میتواند تمام مسیر آینده زندگی شما را متحول کند.

اگر در انجام یک کار، مدام تعویق ایجاد میکنید، علت این مشکل این است که در سطح ناخودآگاه،  منتظرید گامهایی جادویی و بزرگ بردارید.

شما باید همین اکنون آغاز کنید و برای اینکه الان شروع کنید و با مقاومت ضمیر ناخودآگاه مواجه نشوید، باید با گامهای بسیار کوچک آغاز کنید. هرگز حین نقشه کشیدن برای انجام یک کار، حتی اگر حجم کار زیاد است، بزرگی آنرا به یاد نیاورید. شما فقط باید روی ریزترین گامها برای انجام آن متمرکز شوید. بدین ترتیب ضمیر ناخودآگاه مقاومتی نشان نمیدهد. با شروع از ریزترین گامها، به زودی خواهید دید که هرچند برای برداشتن چندگام کوچک برنامه ریزی کرده بودید، اما با این وجود، ضمیر ناخودآگاه، حجم بیشتری از کارها را انجام داده است.

 داشتن یک لیست برنامه ریزی به سبک قدرت نامحدود میتواند کمک زیادی به شما کند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%