آیا فکر میکنید احتمال رخ دادن برخی رویدادهای مثبت در زندگی شما واقعا کم است ؟

زمان لازم برای مطالعه : 2 دقیقه و 27 ثانیه

بسیاری از افراد، وقتی صحبت از شانس، یا روی دادن وقایع مثبت میشود، به احتمالات و محاسبات ریاضی توجه زیادی میکنند و میگویند احتمال روی دادن چنین رویدادی بسیار کم است !

اما آیا واقعا احتمالات بر همه چیز حاکم اند ؟

همیشه، احتمالات صحیح نیستند

بسیاری از افراد وقتی صحبت از رسیدن آنها به آرزوهایشان میشود(مثلا برنده شدن در یک قرعه کشی)، به یکباره ریاضیاتشان قوی میشود، بسیار شکاک هستند و به سرعت میگویند : ” احتمال رخ دادن چنین رویدادی خیلی کم است ! امکان ندارد ! غیر ممکن است ! “.

باید بگویم در حقیقت در هر واقعیت موازی (یا تونل واقعیت)، قوانین کاملا مخصوص آن حکم فرما هستند و دقیقا باورهای شما، مشخص خواهند کرد که چه چیزی در زندگی شما ممکن است و چه چیزی غیر ممکن. در واقع واقعیت های موازی ای وجود دارند که اگر وارد آنها شوید، فقط چیزهایی رخ خواهند داد که در واقعیت موازی فعلی شما، بسیار عجیب و نادر به نظر میرسند. البته در آن واقعیت موازی، رخ دادن این رویدادها اصلا عجیب نیست، زیرا همین برچسب “عجیب” است که شما را بیشتر و بیشتر در واقعیت موازی ریاضی گونه فعلی گیر می اندازد !
تا زمانیکه در واقعیت موازی فعلی خود زندگی میکنید و آن رویدادهای نادر را “خوش شانسی” یا “نادر” برچسب میزنید، رخ دادن آن چیزها برای شما “عجیب و نادر” باقی خواهد ماند.

چه اثباتی برای کم نبودن احتمال رخ دادن برخی رویدادها وجود دارد ؟

چندبار چیزهایی در زندگی خود یا دیگران دیده اید که احتمال رخ دادن آنها بسیار بسیار کم بوده است ؟! اگر احتمال آنها کم بوده است، چرا رخ داده اند ؟ اگر فردی باشید که بسیار علمی و شکاک است، احتمالا نسبت به این مساله به سرعت جبهه گیری میکنید و آنرا رد میکنید. اما بد نیست دقیقتر به این رویدادها نگاه کنید. چرا باید چیزهایی رخ دهند که احتمال آنها بسیار کم است ؟

احتمال اینکه یک فرد در طول زندگی خود بارها با کسانی آشنا شود که ویژگی خاصی دارند چه قدر است ؟! با اینکه این احتمال بسیار کم است، اما اگر دقت کنید برای برخیها مدام رخ میدهد.

آیا تابحال فکر کرده اید که مثلا یک شخص چگونه در تمام زندگی خود، بدشانسی هایی می آورد که بسیار نادر به نظر میرسد ؟! مثلا در تمام رابطه های عشقی او، فرد مقابل ویژگی خاصی دارد.

بعضا خانمهایی هستند که میگویند در تمام رابطه های عشقی که در طول عمرم تجربه کرده ام، طرف مقابل معتاد بوده است. یا مثلا تمام کسانی که عاشقشان شده ام یا در مسیر زندگی ام حاضر شده اند، ویژگی منفی مشترک و خاصی داشته اند. از شما سوال میکنم، احتمال این مساله چقدر است ؟!

ممکن است بگویید تمرکز آن فرد روی آن ویژگی منفی خاص بوده است و به همین علت آنها را بیشتر دیده، اما واقعا اگر دقیق تر نگاه کنید و همه خطاهای آن فرد حین بیان داستان زندگی اش را نیز مد نظر قرار دهید و یا حتی زندگی خود را نگاه کنید، در بسیاری از اوقات رویدادهایی جذب زندگی ما میشوند که احتمال آنها بسیار بسیار کم است ! اگر این احتمال کم است، چرا مدام رخ میدهد ؟!

ما قصد نداریم باور جدیدی را در ذهن شما تزریق کنیم زیرا از نظر قدرت نامحدود، شما برای زندگی کردن به باورها نیاز ندارید(مثلا باور داشتن به قانون جذب یا باور نداشتن به آن). واقعیت آنقدر پیچیده و آشوبناک است که یک قانون خاص یا یک باور مشخص، به تنهایی نمیتواند چیزی را کنترل کند. بلکه شما باید یاد بگیرید از قوانین مختلف در عمل بهره ببرید زیرا قدرت مغز و هوشیاری شما، میتواند دقیقا مانند یک موج سوار از این قوانین به نفع شما استفاده کند. البته به شرطی که باور داشتن یا نداشتن هر چیزی را کنار گذاشته و با ذهن کاملا باز، خود قوانین را تجربه کنید و از آنها در زندگی بهره ببرید. به محض اینکه چیزی را باور کنید یا به چیزی باور نداشته باشید، واقعیت موازی فعلی شما به شکلی تغییر میابد که باور شما در آن صدق کند و راه ورود هر چیزی خارج از واقعیت موازی فعلی خود را، به زندگیتان خواهید بست.

دقیقا به همین علت است که میگوییم احتمالات را برای همیشه فراموش کنید. هرچیزی میتواند در زندگی شما روی دهد، به شرطی که وارد تونل واقعیت مربوط به آن شوید. دقیقا مثل روزهایی که آنهارا روز “شانس” خود مینامید و مدام رویداد های مثبت را در یک روز تجربه میکنید، احتمال رخ دادن هرچیزی با ورود به واقعیت موازی مربوط به آن، بسیار زیاد است.  شما میتوانید وارد واقعیتی موازی شوید که در آن همیشه خوش شانسی بیاورید یا همیشه بدشانسی را تحربه کنید. اما تا زمانی که به احتمالات باور داشته باشید، در واقعیت موازی مربوط به آن نیز گرفتار خواهید شد و احتمالات و قوانین ریاضی بر زندگی شما حاکم خواهد بود.

مطالعه کتاب قانون جذب قدرت نامحدود شما را با مکانیزم عملکرد این قانون آشنا کرده و به شما آگاهی دقیقی خواهد بخشید تا بتوانید از آن در زندگی خود استفاده کنید.

Attraction Law

چگونه از قانون جذب برای رسیدن به آنچه میخواهید استفاده کنید ؟

قانون جذب را از زبان قدرت نامحدود بشنوید و با افکارتان ، هر آنچه که میخواهید را جذب زندگی خود کنید

قيمت : ۲۹,۹۹۹ تومان

خریـــد فایل کتــابصفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%