چرا ازدواج هرگز نباید به یک هدف تبدیل شود ؟


ازدواج، وقتی بصورت نرمال و در زمان مناسب انجام شود، چیز خوبیست. اما وقتی یک فرد به شدت به دنبال ازدواج می افتد و آنرا بزرگترین هدف زندگی خود میکند، مشکلات بسیار زیادی، از نارضایتی در زندگی گرفته تا افسردگی و ناراحتی در انتظار او خواهند بود.

میان تمایل به ازدواج و تعیین ازدواج بعنوان بزرگترین هدف، تفاوت زیادی وجود دارد. در مورد اول، فرد صبر خواهد کرد تا با فرد مناسب و کسی که با او حس خوشبختی دارد، ازدواج کند، اما در مثال دوم، فرد همه چیز را به آتش میکشد تا فقط به هدف و خواسته خود برسد.

اولین مشکلی که در این کار وجود دارد، این است که فرد، بسیاری از نیازهای عمیق خود را، که بعدها و پس از رسیدن به هدف خود(ازدواج سریع) به آن آگاه خواهد شد، از یاد میبرد. او همه چیز را قربانی میکند تا فقط سریعا ازدواج کند. این روزها یکی از مهمترین دلایل نارضایتی از ازدواج و طلاق، این است که فرد با کسی ازدواج میکند که علاقه زیادی به او ندارد و حس خوشبختی را با او تجربه نمیکند.

وقتی فرد فقط به ازدواج فکر کند، آنقدر غرق رسیدن به این هدف خواهد شد که هوشیاری او کم شده و فرد نامناسب را وارد زندگی خود میکند.

پس از رسیدن به هدف

وقتی چنین افرادی به هدف خود میرسند و سریعا ازدواج میکنند، به سرعت و حداکثر در چند ماه متوجه میشوند که چه بر سر زندگی خود آورده اند. آنها پس از ازدواج، حس میکنند در بیابانی گم شده اند، زیرا مهمترین هدف فرد برآورده شده و اکنون ازدواج کرده است. او حس خواهد کرد که زندگی برایش پوچ و بی معنا شده است زیرا از کار خود، هدف والایی نداشته و فقط سعی در ازدواج سریع داشته است.

همچنین پس از رسیدن به هدف و برآورده شدن خواسته اش، او متوجه ابعاد دیگری از زندگی و نیازهای خود نیز خواهد شد. نیازهایی که در سفر بلندی مانند زندگی مشترک، بسیار بسیار مهم اند. نیازهایی که قبلا بعلت عجله، هرگز مد نظر قرار گرفته نشده بود اما پس از ازدواج با فرد نامناسب، کم کم آغاز میشوند.(7 سوال که باید قبل از ازدواج از خود بپرسید)

همانطور که میبینید، وقتی یک کار خوب مانند ازدواج، تحت فشار زمانی انجام شود، میتواند باعث از دست رفتن آرامش، نارضایتی از زندگی و افسردگی شود.

خلاصه : ازدواج و زندگی با یک فرد، یک مسیر ده دقیقه ای نیست ! یک ماهه هم نیست. یک ساله هم نیست ! یک عمر زندگی است. با کسی ازدواج کنید که واقعا دوستش دارید و کنارش حس خوبی دارید و میتوانید یک عمر با او زندگی کنید. اجازه ندهید هیچ عامل خارجی احمقانه ای، شما را از تصمیم درست، بازدارد. فقط روی یافتن فرد ایده آل برای زندگی خود متمرکز شوید و اجازه ندهید فشار زمانی یا عوامل خارجی دیگر، باعث شوند تصمیم نادرستی بگیرید. فراموش نکنید عواملی مانند حرف مردم یا سایر موارد هرچند اکنون شما را آزار دهند، اما پس از یک انتخاب نادرست، آن عوامل خارجی یک عمر در کنار شما نخواهند ماند. بلکه شمایید و تصمیمتان.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع