ارتعاش روزانه غالب در وجود شما چیست ؟

زمان لازم برای مطالعه : 43 ثانیه

هرچیزی در جهان، فرکانس ارتعاشات خاص خود را دارد و چیزهایی که ارتعاش یکسان داشته باشند، در یک فرکانس قرار گرفته، و یکدیگر را جذب یکدیگر خواهند کرد. ارتعاش غالب افکار شما چیست ؟ فرکانس ارتعاش غالب زبان بدن شما چیست ؟

شما چیزهای متناظر با احساسات روزمره غالب خود را جذب خواهید کرد

افکار و احساسات غالب شما در طی روز، وقتی از حدی شدیدتر شوند، ارتعاشات اثرگذاری به وجود می آورند و هر فرکانس ارتعاشی، باعث جذب چیزهایی خواهد شد که فرکانس ارتعاشی مشابهی دارند. از این رو، بسیار مهم است که همین اکنون بپرسید : “احساسات غالب من در طی روز چه هستند ؟ افکار غالب من در طی روز چه هستند ؟”. پاسخ این سوال، همان چیزی است که در حال جذب آن به زندگی خود هستید.(مقاله مربوط به افزایش ادراکات شهودی و ماورایی)

برای رخ دادن معجزه، اول باید از درون متحول شوید

اگر میخواهید معجزه رخ دهد، باید بدانید که دنیا چیزی را به شما قرض نمیدهد ! برای اینکه چیزهای خوب را دریافت کنید، اول از همه باید احساسات خوبی را بصورت روزمره و دائما با خود حمل کنید و به جهان ارسال کنید.

وقتی انرژی های منفی در وجود شما غلبه دارند، شما نخواهید توانست چیزهای مثبت را وارد زندگی خود کنید. در حقیقت معامله با جهان هستی، کاملا نقد است و برای اینکه چیزهای خوب را دریافت کنید، باید اول از همه خود حامل احساسات مثبت شوید و آنها را در تمام اوقات به جهان ارسال کنید. در این حالت است که رویداد های شگفت انگیز مثبت را تجربه خواهید کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع