آیا افکار همان اجسام هستند ؟


آیا افکار، همان اجسام هستند ؟

آیا با فکر کردن به یک چیز، آنرا خلق خواهید کرد ؟

مقدمه

قدرت نامحدود بر خلاف بسیاری از مراجعی که این روزها خرافات را گسترش میدهند، به شدت علم محور و در عین حال بسیار باز و بی تعصب به علوم و مسائل مختلف نگاه میکند. در قدرت نامحدود، نویسنده فقط به یک یا چند علم مسلط نیست، بلکه گستره ای از مطالعات در زمینه های بسیار مختلف(از علوم مدرن، ریاضیات، فیزیک و.. تا علوم قدیمی یا متافیزیکی و…) را دنبال میکند و دقیقا به همین علت است که همواره بهترین و دقیقترین پاسخها را از قدرت نامحدود دریافت میکنید.

فقط افکاری که به شیوه خاص تولید شوند، همان اجسام هستند

بر اساس تحقیقات چندین دانشگاه معتبر جهانی، روزانه حدود 70 هزار فکر از سر ما عبور میکنند. اگر قرار باشد بر اساس قانون جذب، هر فکری که میکنیم باعث روی دادن یک اتفاق در جهان بیرونی ما باشد، عملا سنگ روی سنگ بند نمیماند !

روزانه افکار زیادی از ذهن ما عبور میکنند که بسیاری از آنها نیز هرگز رخ نمیدهند. اما آیا نوع خاصی از فکر کردن وجود دارد که باعث تولید اجسام و رویدادهای حقیقی در زندگی ما شود ؟ پاسخ مثبت است.

ارتعاشات فکری قدرتمند و متمرکز که با رعایت اصولی خاص، و بصورت منظم و مداوم تولید شوند، به خوبی میتوانند باعث تولید رویدادها و اجسام حقیقی در زندگی شوند. اگر دوست دارید به دور از خرافات رایج، واقعا بدانید که چطور میتوانید با افکار خود، اجسام خارجی خلق کنید و رویدادهای زندگی خود را جهت دهید، مقاله “Remote Influence” تنها مقاله اختصاصی است که با اعتبار قدرت نامحدود، پاسخ شما را خواهد داد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع