مجزا بودن اراده افراد در روابط عشقی را از یاد نبرید


یکی از چیزهایی که خصوصا در رابطه های عشقی از یاد میرود، اراده آزاد انسانهاست. انسانها همگی تجلی ارتباطات درونی بینهایت مطلق یا همان هوشیاری فراتر آفرینش با خود هستند و این، چیزی است که نمیتوان با آن جنگید. اما در بسیاری از روابط عشقی، پس از مدتی، افراد سعی دارند مالک هم باشند و همینجاست که مشکلات بزرگ آغاز میشود. زیرا این اصل، با ابتدایی ترین ساختار این جهان، منافات دارد !

مجزا بودن اراده انسانها

بسیاری ها در رابطه عشقی خود، عهد میبندند که تا ابد برای تو هستم و حتی حس مالکیت را نسبت به فرد مقابل در وجود خود دارند. این وضعیت، فوق العاده زیباست اما باید بدانید که این قرارداد، ذاتا معیوب است. زیرا اصل اول در این جهان این است که هر انسان دارای اراده مجزاست  و هرکس به تنهایی در حال پیمودن این مسیر است ! در حقیقت وقتی مالک یک انسان دیگر میشوید، درحال مالک شدن به چیزی هستید که ذاتا، اراده او کاملا مجزا خلق شده است. به همین علت جهان، با تولید احساسات منفی مختلف، با این عهدنامه نادرست شما خواهد جنگید !

هر انسانی چه بخواهید و چه نخواهید، تجلی مجزا و انفرادی یک “هوشیاری فراتر” و “بینهایت” است. این، چیزی است که نمیتوان با آن جنگید. هرکس اراده کاملا مجزای خود را دارد و درحال نمایش جلوه ای از بینهایت مطلقی است که در این هستی بینهایت، درحال تعامل با خود است. حال وقتی دو نفر در رابطه عشقی خود، این اصل بدیهی را تماما صرفنظر میکنند و برای خود قرار داد جدیدی میچینند، احساسات منفی بسیاری نیز نصیب آنها خواهد شد زیرا درحال جنگ با ابتدایی ترین اصل آفرینش یعنی مجزا بودن و وجود اراده های مجزا و آزاد در افراد مختلف، هستند.

هر انسانی، کاملا آزاد است. هر شخص در یک رابطه عشقی، کاملا آزاد است که باشد، یا برود، یا بمیرد یا هرچیز دیگر ! حال آنکه وقتی شما در رابطه عشقی خود مالک فرد مقابل میشوید، حتی اگر همه چیز خوب پیش رود نیز حین مرگ او حس بسیار بدی را تجربه خواهید کرد. اما راه حل درست چیست ؟

اراده و اختیار مجزای افراد را انکار نکنید

وقتی دو نفر در اوج اختیار، تصمیم میگیرند ثانیه به ثانیه باهم باشند و در عین حال مسیر برای رفتن، برای هر دو نفر و در هر لحظه وجود دارد، آنجاست که یک رابطه سالم تشکیل میشود که جهان آفرینش نیز ذاتا حامی آن است. چنین رابطه ایست که ارزشمند است زیرا با ذات این جهان سازگار است. همانطور که گفته شد، در بهترین حالت حتی اگر دو فرد خود نیز پای عهدشان بمانند، مرگ یکی از طرفین میتواند این قرار داد را بر هم زده و باعث ناراحتی شدید طرف مقابل شود. علت این ناراحتی شدید، یک مالکیت کاملا جعلی و تقلبی است که حتی از ابتدا نیز، ذاتا هیچ صلاحیتی نداشته است. زیرا هر انسانی ذاتا دارای اراده آزاد است و مسیر رشد مجزای خود را در جهان دارد. و وقتی این اصل را فراموش کنید، دیر یا زود احساسات منفی را در رابطه خود تجربه خواهید کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع