شما اکنون بیدار هستید یا خواب ؟! آیا همه چیز واقعی است ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 28 ثانیه

آیا زندگی در بیداری نیز یک خواب است ؟

 خواب یا حقیقت ؟!

خوب دقت کنید که هیچ اثباتی برای اینکه واقعیتی که در آن زندگی میکنید، همان حقیقت و بیداری است، وجود ندارد. در حقیقت وقتی افراد افسرده میشوند، روزنه ای از این حقیقت بر آنها باز میشود. اما معمولا افراد از ایجاد این تغییر در تجربه و نگرش خود نسبت به جهان میترسند زیرا نمیدانند چه بر سر آرزوها و زندگی قبلی آنها می آید. آنها دوست دارند باور کنند همه چیز حقیقی است و به همین علت جلوی این تحول را میگیرند.

در حقیقت هر افسردگی، یک فرصت برای رشد و ارتقای درونی است ! اما افراد معمولا این فرصت را به خاطر ترس های خود، از دست میدهند ! وقتی کلمه “توهم” یا “خواب” را میشنوید، شما میترسید که ممکن است قرار باشد هرچیزی را کنار بگذارید. چیزی که به شما خواهم گفت این است که اگر این موضوع را به شکل صحیح متوجه شوید، شما فقط قرار است رنجهای خود را کنار بگذارید نه خوشیها را ! پس جای نگرانی وجود ندارد ! شما کماکان میتوانید از زیبایی های این خواب لذت ببرید.

احتمالا این تجربه را داشته اید که برخی اوقات در وسط خواب، هوشیار شده و به خود میگویید : “من در حال خواب دیدن هستم ! “. و به خاطر این هوشیاری، شما توانسته اید خواب خود را تغییر دهید، رویداد های اطراف را عوض کنید و خواب خود را دقیقا به شکلی که میخواهید عوض کنید. اما اگر هوشیاری باز هم بیشتر شود، شما از همان خواب خود هم بیدار میشوید !

دقیقا به شکل مشابهی در این جهان و در بیداری نیز، اگر هوشیاری شما بیشتر شود، و همان مرکز وجود یا “من” درون شما هوشیارتر شود، متوجه خواهید شد که تمام جهان اطراف شما در هر لحظه یک رویاست. تنها چیزی که در همه این رویا ها حقیقت دارد و تولید کننده آن است، همان “من” است که متواضعانه در مرکز قرار گرفته است. در هر شرایطی و به هرچیزی در بیرون از “من” که نگاه کنید، فقط یک توهم است. با رسیدن به این سطح هوشیاری، شما نه تنها متوجه میشوید که این جهان نیز یک رویاست، بلکه میتوانید از موانع و مشکلات عبور کنید و زندگی خود را دقیقا مانند یک خواب، با اراده خود تغییر دهید.

وقتی فرکانس ارتعاشات “من” یا هوشیاری شما، افزایش یابد و شدید شود، شما به یک باره همین جهان بیداری را نیز به شکل یک خواب تجربه خواهید کرد و این انرژی و قدرت را خواهید داشت که رویدادهایی که تجربه میکنید را نیز دقیقا مانند یک رویا تغییر دهید.(چطور ارتعاشات فکری قدرتمند تولید کنید ؟)

اما وقتی این مساله رخ میدهد، اگر شما مدام درگیر تغییر چیزهایی که در مسیر زندگی شماست شوید، هوشیاری “من” شما، دوباره کم شده و دوباره به همان سطح هوشیاری قبل خود بازخواهید گشت و همه این قدرتها را نیز از دست خواهید داد. با این وجود اگر تحت هر شرایطی، متمرکز روی “افزایش هوشیاری” و تمرکز روی “من” درون خود شوید، رفته رفته نه تنها رشد خواهید یافت و قوای بیشتری پیدا میکنید، بلکه حقیقت این جهان را نیز مستقیما تجربه خواهید کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع