آیا مردم بد، دزد، خائن، بی وفا و شیاد هستند !؟!؟


زیاد میبینیم که برخیها درحال نالیدن از دیگران هستند. از وضع بد جامعه مینالند و مثلا از رابطه قبل خود، چیزهایی را تعریف میکنند که عملا همه جهان را سیاه نشان میدهد. برخیها به شدت نگران هستند که مثلا، با چه کسی وارد رابطه میشوند و حتی بر سر انتخاب دوستان خود، حساس هستند. حرفهای آنها از نگاهی، میتواند درست باشد، اما حقیقت زیباتر و عمیقتری در این جهان وجود دارد…

هر رابطه ای که در زندگی خود تشکیل میدهید، فقط رابطه ای بین شما، و خود شماست

تمام رابطه هایی که در زندگیتان تشکیل میدهید، فقط یک رابطه بین شما، و ویژگیها و نقاط ضعف و قوتهای مختلف در درون شماست ! احتمالا دقت کرده اید که مثلا، یک قاتل زنجیره ای، هرچند با همه جهان دعوا دارد، اما وقتی مثلا نوبت به مادر یا یکی از دوستان نزدیکش میرسد، تبدیل به یک گربه دوست داشتنی و بی خطر میشود که میشود عاشقش شد ! یا قطعا این را دیده اید که حتی رفتار خود شما نیز، با افراد مختلف، کاملا متفاوت است ! در این حد که در مواجهه با برخی افراد، کاملا به فرد دیگری تبدیل میشوید. اما علت چیست !؟

از نگاه فیزیک کوانتوم، ناظر، واقعا دیگران را تغییر میدهد

بله ! این موضوع توسط فیزیک کوانتوم نیز تایید شده است. گویی تمام جهان هوشیار است و ناظر اش را حس میکند. این بدین معناست که وقتی با طبیعت، با یک انسان و با هرچیز دیگری در ارتباط هستید، آن چیز، شخصیتش را بر اساس درون شما تغییر میدهد. نه تنها شخصیت، بلکه ساختار ذرات و مولکولهای آن نیز بر اساس شما تغییر میکند. در حقیقت شما فقط با خودتان در رابطه هستید، نه با فردی دیگر. همه رابطه های شما در تمام عمرتان، بازتاب درون شماست. دقیقا به همین علت است که با پاکسازی برنامه های ذهنی معیوب درونی، میتوانید تمام زندگی خود و افراد را تغییر دهید.(هو اوپونوپونو (ho’oponopono) یا پاکسازی کوانتومی، به سبک قدرت نامحدود ! روش بومیان هاوایی و وضعیت صفر مطلق، برای رسیدن به هر آنچه میخواهید، درمان بیماریها، ثروت، و…)

در حقیقت ارتعاشات و انرژی شما، کاملا رفتار فرد مقابل را عوض میکند و این چیزی است که در فیزیک کوانتوم، حین ناظر بودن یک چیز توسط منابع مختلف با انرژی های گوناگون نیز دیده شده است. بنابر این وقتی دو نفر در رابطه هستند، در حقیقت آنها شخصیت مجزایی ندارند ! بلکه هرکدام بازتاب یکدیگر هستند ! گویی شخصیت دو فرد در مواجهه با یکدیگر عوض میشود و هرکدام آینه دیگری میشود. به همین علت است که هرکدام از انسانها، در مواجهه با افراد مختلف، به نوعی شخصیت گوناگونی را به نمایش میگذارند ! پس با اینکه او قاتل است، او دزد است و… کاری نداشته باشید ! مهم این است که او برای شما چه چیز است ! او بازتاب خود شما میشود.پس اگر نسبت به ارتعاش او، ارتعاش غالب تر باشید، شما او را کاملا عوض میکنید.

چیزی که دراین مقاله میخواهم به شما آموزش دهم این است که اینقدر نگران دیگران و شخصیت آنها نباشید ! اگر ارتعاش خود را بالا ببرید و ارتعاش غالب باشید، تمام جهانی که با آن تعامل میکنید تغییر میکند، حتی اگر ذاتا، آنطور نباشد ! ارتعاشات درونی شما میتواند خوب را بد کند و بد را خوب ! پس تمرکز را روی ناظر، یعنی خودتان ببرید، زیرا میتواند هرچیزی که با آن در تعامل است را تغییر دهد.(چطور ارتعاشات فکری قدرتمند تولید کنید ؟)

در تمام زندگی شما، فقط یک نوع رابطه وجود دارد. و آن، رابطه شما، با خود شماست ! دیگران فقط بازتاب ضعفها، نقاط قوت و وضعیت درونی شما هستند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع