تفکر و تلاش خودآگاه برای حل مشکلات را متوقف کنید


” فکر یا کلماتی که در ذهن خود برای حرف زدن با خود به کار میبرید و حتی تمام ساختار زبان، ذاتا فقط ساختاری برای قفل شدن بیشتر در مشکلات هستند… “

آیا تاکنون سعی کرده اید مشکلات بزرگ خود را با فکر کردن یا تعیین استراتژی بصورت خودآگاه حل کنید ؟ چقدر نتیجه گرفته اید ؟

ناخودآگاه کنترل بخش عمده زندگی شما را بر عهده دارد

در هر ثانیه، میلیونها میلیون فکر، به ذهن میلیاردها انسان در سرتاسر کره زمین تزریق میشود که آنها هیچ کنترل خودآگاهی روی آنها ندارند. همین اکنون فکر کنید و ببینید که آیا میتوانید بصورت خودآگاه، فکر بعدی خود را انتخاب کنید ؟ این افکار از کجا می آیند ؟

تحقیقات نشان میدهد حتی زمانی که شما تصور میکنید بصورت خودآگاه انتخابی را انجام داده اید، انتخاب اصلی شما چهار دهم ثانیه قبلتر انجام شده است و ناخودآگاه شماست که کنترل و هدایت همه چیز را بر عهده دارد.

اما منظور من از گفتن این نکات چیست ؟ تلاش خودآگاه برای حل مشکلات خود را پایان دهید زیرا قدرت اصلی شما در جای دیگری نهفته است. مهمترین و کارآمد ترین ایده ها از بخش دیگری می آیند. با مشکلات دست و پنجه نرم نکنید ! با فکر کردن یا حرف زدن درباره آنها وقت خود را تلف نکنید. بزرگترین مشکلات شما اینگونه حل نمیشوند.

ضمیر خودآگاه شما در هر ثانیه، چیزی کمتر از ده داده را میتواند پردازش کند. این درحالیست که ناخودآگاه، توان پردازش میلیونها داده را بصورت همزمان دارد. افکار و زبان، ساخته شده اند که شما در مشکلات، بیشتر و بیشتر گیر بیفتید، نه اینکه آنها را حل کنید ! احتمالا اگر در بحثها و تفکرات پیچ در پیچ درباره موضوعات مختلف گیر افتاده باشید، این موضوع را متوجه شده اید.

تنها کاری که برای حل مشکلاتتان کافیست انجام دهید این است که ذهن خود را آرام کنید و با روشهایی مثل پاکسازی کوانتومی، در اوج آرامش و خلاء فکری قرار گیرید و اطمینان داشته باشید که بهترین ایده ها فقط از ناخودآگاه می آیند. شما توان پردازش خودآگاه مشکلات بزرگ خود را ندارید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع