عامل خروجی انرژی کائنات برای افزایش انرژی مثبت تمام جهان شوید، حمایت خواهید شد

زمان لازم برای مطالعه : 26 ثانیه

چند نفر در طی روز، از حضور شما حس خوب میگیرند ؟ عامل بینهایت واحد در جهت افزایش ارتعاشات مثبت باشید، حمایت خواهید شد.

تحول مثبت و سازنده ایجاد کنید، بصورت همه جانبه حمایت خواهید شد

چقدر حس خوب به تمام جهان میبخشید ؟ چقدر در جهان سازنده هستید ؟ چند نفر از حضور شما استفاده میکنند ؟ مشکلات چند نفر با حضور شما و به دست شما رفع میشود ؟ چقدر برای تمام جهان مفید هستید ؟

اینها سوالاتی است که پرسیدنش از خودتان، بسیار مهم است. وقتی منبعی برای کمک به دیگران و سازندگی و تولید ارتعاشات مثبت میشوید، توجه هوشیاری فراتر کیهانی را به خود جذب میکنید. وقتی حضور شما، با کمک به دیگران و سازندگی، یک خروجی انرژی قدرتمند برای رفع مشکلات آنها باشد، تمام ساختار هوشمند خلقت متمرکز شما میشود و به شما یاری میکند، زیرا شما یک خروجی و گسترنده انرژی شده اید که پا را از مرز خود فراتر گذاشته و دیگران را نیز یاری میکنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع