آیا واقعا میتوان از گذشته یا آینده یا مکانی در فاصله ای دورتر، اطلاعاتی بدست آورد ؟

زمان لازم برای مطالعه : 47 ثانیه

آیا واقعا میتوان از رویدادی در گذشته یا آینده یا از یک رویداد در مکانی دورتر، اطلاعاتی بدست آورد ؟

شما که هستید !؟

اگر واقعا بدانید شما که هستید، پاسخ سوال بالا را خواهید دانست. هوشیاری انسان، وجودی خارج از زمان و مکان است. این بدین معناست که چیزی که از آن به نام گذشته یا آینده نام میبرید، یا آنرا به دور و نزدیک تقسیم میکنید، برای هوشیاری شما معنایی ندارد. هوشیاری شماست که زمان را برای شما شبیه سازی میکند. این چیزی است که حتی نظامیان ارتش آمریکا و روسیه نیز مدتهاست به آن آگاه شده اند و با ابداع فرآیند CRV، توانسته اند به مواضع جاسوسی دشمن دسترسی داشته باشند.

با دسترسی به سطوح عمیق تر هوشیاری، شما عملا میتوانید به داده هایی در هر زمان و یا مکانی، دسترسی داشته باشید. دقت کنید که این دسترسی بصورت کاملا واضح نیست. بلکه جرقه هایی از اطلاعات، بصورت پراکنده و بصورت سیگنالهایی مجزا دریافت شده و نهایتا شما میتوانید به تحلیل آنها بپردازید. بصورت عادی، این دسترسی توسط بخشی از مغز به نام Limen محدود شده و به همین علت یک انسان عادی، تقریبا هیچ دسترسی به این داده ها ندارد. با این وجود، تمارینی مانند مدیتیشن حساسیت ذهن شما به این دریافتها را افزایش داده و فرآیندهایی مانند CRV یا همان Controlled Remote View، میتواند روند دسترسی شما به اطلاعات موجود در ماتریس داده های جهانی را افزایش دهد.

وبسایت قدرت نامحدود تنها مرجع در سطح ایران و حتی جهان است که برای اولین بار، مقاله  مفصل و دقیقی را درمورد نحوه دسترسی به داده هایی در سایر زمان-مکانها توسط فرآیند CRV منتشر کرده است.(آموزش فرآیند CRV ارتش آمریکا برای دسترسی به داده هایی در زمان یا مکانهایی دیگر)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع