بخواهید و رها کنید، روند شگفت انگیز مکانیزم های متافیزیکی

زمان لازم برای مطالعه : 57 ثانیه

نکته ای بسیار نایاب را درباره قانون جذب یا قوانین مشابه، در این مقاله خواهید شنید که هرگز در جایی غیر از قدرت نامحدود آنرا نخواهید شنید.

بخواهید و رها کنید

در مقالات متعددی درباره قدرت ارتعاشات فکری ارسالی توسط ذهن شما برای جذب خواسته هایتان صحبت شد. اما نکته بسیار جالبی در باره عملکرد قوانین متافیزیکی، مثل قانون جذب وجود دارد که اگر به آن دقت نکنید، این قوانین بر طبق اصول فیزیک کوانتوم، برای شما عمل نخواهد کرد. و آن نکته این است :

” پس از خواستن یا تصویر سازی خواسته خود، تا زمانیکه خودآگاه هستید، آن چیز در مقابل شما ظاهر نخواهد شد. عملکرد قوانین متافیزیکی فقط در زمانی رخ میدهد که شما ناخودآگاه باشید. پس بخواهید و رها کنید و یقین داشته باشید که گویی همین اکنون رخ داده است ! “

چرا این اتفاق می افتد ؟

قوانین و حتی آزمایشهای فیزیک کوانتوم به خوبی نشان میدهد که جهان، ناظر اش را حس میکند. این بدین معناست که وقتی که شما خودآگاه هستید و منتظر رسیدن به خواسته یا نتیجه خود بر طبق قانون جذب نشسته اید، جهان آنرا حس کرده و عملا آن خواسته برای شما عملی نخواهد شد.(کاملترین مرجع جذب متافیزیکی خواسته ها)

اما چرا ؟ قوانین متافیزیکی زمانی عمل میکنند که شما با جهان یکی شده باشید و خود را یک “من” خودخواه و مجزا و مغرور ندانید. بر این اساس، گویی جهان متافیزیک، قصد دارد با دادن خواسته شما در زمانی که ناخودآگاه هستید، از مغرور شدن و مجزا شدن شما جلوگیری کند ! هوشیاری فراتر دوست دارد شما با همه یکی شوید و مجزا شدن در خلقت پیش نیاید، به همین علت خواسته های شما فقط زمانی در مقابلتان ظاهر خواهند شد که کاملا ناخودآگاه باشید تا عملی شدن آنرا به نام خود نزنید ! پس بخواهید و سپس کاملا آنرا رها کنید و مشغول کارهای دیگر شوید ! خواهید دید که به یکباره خواسته شما ظاهر خواهد شد !(مقاله اختصاصی هو اوپونوپونو یا پاکسازی کوانتومی به سبک قدرت نامحدود، روش بومیان هاوایی برای موفقیت، ثروت و سلامت و…)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع