چطور بیشترین کنترل را روی همه زندگی خود بدست آورید ؟


سوال شده بود که میخواهم همه چیز در زندگی ام تحت کنترل خودم باشد. از سلامت و اقتصاد گرفته تا رابطه عشقی، قدرت نامحدود چه راه حلی برای این موضوع دارد ؟

داشتن حس کنترل روی زندگی، حسی است که بسیاریها به آن ارزش زیادی قائلند(حتی اگر خود به این موضوع آگاه نباشند). اما چه کسانی بیشترین کنترل را روی همه ابعاد رفتار و زندگی خود دارند ؟

علاقه به تحت کنترل گرفتن همه چیز

تقریبا بسیاریها، به شدت علاقمندند که زندگیشان را تحت کنترل کامل خود بگیرند. اکثریت دوست دارند رفتارها، عادات، سلامت، خرجها، رابطه عشقی و هرچیز دیگری که به آنها مربوط میشود، تحت کنترلشان باشد و از اینکه چیزی را خارج از کنترل خود ببینند، بسیار ناراحت و عصبانی میشوند.

اینکه دوست داشته باشید همه چیز تحت کنترل شما باشد، مشکلی ندارد. اما آیا واقعا این وابستگی و این علاقه، بیشترین کنترل را هم در عمل باعث میشود ؟ آیا این وسواس به داشتن کنترل، واقعا در عمل هم کنترل بیشتر را حاصل میکند ؟

چه کسانی کنترل کامل به همه ابعاد زندگی خود دارند ؟

به جرات میتوان گفت یکی از بزرگترین گامها در جهت ایجاد تحولات بزرگ در زندگی و رشد درونیتان، این است که با تحت کنترل نبودن چیزهای مختلف در زندگیتان، انس بگیرید و مشکلی نداشته باشید. پارادوکس و تضاد جالبی است که : “کسانی بیشترین کنترل را بر همه چیز دارند که با تحت کنترل نبودن هیچ چیزی مشکل ندارند !”. وقتی شما وسواس دارید که هرچیزی تحت کنترل شما باشد، حتی خارج از کنترل شدن یک بخش کوچک و کم اهمیت، میتواند باعث به هم خوردن تعادل درونی شما شود. حال آنکه وقتی با خارج از کنترل بودن انس میگیرید، هیچ چیز نمیتواند تعادل درونی شما را بر هم بزند. پس اگر کنترل حقیقی بر زندگیتان را میخواهید، با تحت کنترل نبودن انس بگیرید !(کاملترین مرجع استفاده از خودهیپنوتیزم برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع