بزرگترین قانون حاکم بر آفرینش برای ایجاد تغییر در زندگی خود را بشناسید

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 15 ثانیه

به عنوان یک فرد در زندگی مکانیکی و خشک امروزی، ممکن است حس کنید زندگی شما بر اساس منطقی خشک و یا دو دوتا چهارتایی منطق محور میچرخد. بله، همه چیز ظاهرا و در لایه های بالاتر اینطور به نظر میرسد، اما در لایه های عمیق تر، قوانین دیگری حاکم اند…

قوانین حاکم بر لایه های عمیق تر خلقت

یک فرد عادی، در جامعه و در مسیر رشد خود، یاد میگیرد که بر همه چیز، قوانین علت و معلولی حاکمند. او یاد میگیرد که در آمد اش، شغلی که دارد، رابطه عشقی اش، و سایر قوانین حاکم بر زندگی او، تماما از قوانین منطقی پیروی میکنند. ضمن اینکه فعلا اصراری ندارم آنچه در تمام این سالها به ذهنتان تزریق شده است را فقط با خواندن یک مقاله از یاد ببرید، در ادامه تک قانونی را مطرح خواهم کرد که به خوبی در خلقت حاکم است و بنیادی ترین اصلی است که واقعیت زندگی شما را رقم میزند.

زندگی بازتاب باورهای شماست

جهان، جهان انرژی و فرکانس است و این عمیق ترین قانونی است که باید آنرا عمیقا متوجه شوید. هر چیزی که در طول عمر خود، “شما” با آن مواجه میشوید، فقط بازتاب درون شما و فرکانسی است که خود را در آن فرکانس قرار داده اید. بر این اساس یک جمله ساده بر تمام زندگی شما حاکم است و آن این است که باورهای شما، حقیقت فیزیکی زندگی شما را تاکنون ساخته و در آینده نیز خواهند ساخت.

بد نیست دقیقا مشخص کنیم که باور چیست. باورها همان افکاری هستند که زیاد روی آنها اصرار داشته و دارید و مدام تکرارشان کرده اید، یا حتی توسط دیگران برایتان زیاد تکرار شده اند  و در نتیجه به یک باور در ذهن شما تبدیل شده اند ! اگر میخواهید زندگی خود در جهان فیزیکی را متحول کنید، کافیست باورها یا همان افکاری را که برایتان زیاد تکرار شده و در نتیجه حس متناظر با خود را در درون شما تولید میکنند، تغییر دهید. جهان فیزیکی و واقعیت زندگی شما به سرعت خود را با باورهای عمیق و ناخودآگاه شما منطبق خواهد ساخت.(مقاله اختصاصی کاملترین مرجع ارتباط با غول درون یا همان ضمیر ناخودآگاه، چطور از غول درون خود کار بکشید و خود استراحت کنید !؟)

مقاله اختصاصی جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی قدرت نامحدود، کمیاب ترین و خاص ترین منبعی است که تمام ریزه کاریهای جذب متافیزیکی خواسته هایتان را به شکلی که هیچ جای دیگر و تاکنون بدین شکل مطرح نشده است، برایتان آموزش میدهد. تمام نکات مطرح شده در این مقاله توسط شخص نویسنده و هزاران نفر بصورت عملی و در زندگی و برای جذب خواسته های مورد نظر، تجربه شده اند.(کاملترین مرجع جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی، چطور امواج و ارتعاشات فکری قدرتمند را در جهان فیزیکی تولید کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع