چرا با این که چیزی نوک زبانتان است، آنرا به یاد نمی آورید !؟

زمان لازم برای مطالعه : 59 ثانیه

ممکن است برای شما نیز رخ داده باشد که در زمانهایی، زیاد از حد چیزهای بدیهی و ساده را از خاطر ببرید و نتوانید چیزهای ساده که در اصل میدانید را به یاد آورید. اما چرا این موضوع رخ میدهد و راه حل در صورت رخ دادن چنین رویدادی، چیست ؟

چرا چیزهایی که به خوبی میدانید را به یاد نمی آورید

اگر برای شما نیز زیاد رخ میدهد که به یکباره در زمانهایی مشخص، چیزهای ساده را از یاد میبرید و با اینکه نوک زبانتان است، آنرا به یاد نمی آورید، توجه دقیق به سه نکته، بسیار سودمند خواهد بود.

اول از همه اینکه مطمئن شوید از تکنیکها و روش های صحیح حافظه، مطلع هستید. زمانیکه از نحوه عملکرد ذهن خود آگاه نیستید، چطور انتظار دارید ذهن شما نیز اطلاعات را به خوبی به خاطر سپارد ؟(مقاله اختصاصی حفظ هر حجمی از هر نوع اطلاعات به سبک قدرت نامحدود و مقاله اختصاصی حفظ لغات زبان انگلیسی به سبک قدرت نامحدود بسیار مفید خواهند بود)

دومین عامل مهم که باعث چنین مشکلی میشود، نداشتن استراحت کافی و آرام وریلکس نبودن بدن و ذهن شماست. دقت کنید که منظور لزوما کمبود خواب نیست. در حقیقت ذهن شما برای عملکرد مناسب، خواب یا بصورت عمومی تر، استراحت نیاز دارد. بر این اساس، کسانی که وجود آرامی ندارند و ریلکس نیستند، در بسیاری از مواقع در به خاطر آوردن دچار مشکل میشوند.(فایل صوتی جادوگر قدرت نامحدود برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به منظور آرامش مطلق و بی قید و شرط)

نکته مهم نهایی، وضعیت درونی و احساسی شماست. به خاطر آوردن، زمانی به سادگی رخ میدهد که شما در وضعیت درونی کاملا مناسب و مخصوص آن باشید. و مهمترین اصل، این است که هرگز اجازه ندهید به خاطر آوردن یک داده، برایتان مهم شود ! هرگز برای به خاطر آوردن چیزی که از یاد برده اید تلاش نکنید. هرچقدر بیشتر تلاش کنید، آن داده از ذهن شما دور تر شده و در طرف مقابل هرچقدر نسبت به یاد آوری آن، بیتفاوت تر و آرامترشوید، ناخودآگاه شما ساده تر و به یکباره آنرا به یاد شما خواهد آورد.(مقاله اختصاصی چگونه هرچیزی که از خاطرتان رفته را به یاد آورید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%