هیجان، انرژی خدا در وجود شما و انرژی ایست که وجودش، به تنهایی برای موفقیتتان کافیست !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 2 ثانیه

هیجان معجزه میکند ! هیجان ! هیجان ! هیجان ! هیجان ! هیجان ! هیجان ! هیجان ! هیجان !
بس است یا باز هم میخواهید اهمیتش تکرار شود !؟

حس هیجان، هدیه و راهنمایی خدایی در وجود شما

انرژی خلاقیت، که در چاکرای شماره دوم انرژی انسان وجود دارد(The Sacra Chakra)، انرژی ایست که دقیقا باعث خلق چیزهای جدید میشود. شما زمانیکه قرار است یک کار جدید کنید، هیجان دارید. زمانیکه قرار است یک چیز جدید را تجربه کنید، هیجان دارید. زمانیکه برای اولین بار، زندگی رویایی خود را تجربه میکنید، هیجان دارید ! و ریشه همه اینها در این است که هیجان، دقیقا حسی خداگونه است که شما را به خلق چیزهای بهتر و جدید تر هدایت میکند ! حال آنکه اگر در سطحی از رشد متوقف شوید، یا اگر زندگیتان عادتگونه و تکراری و مسخره شده باشد، دیگر هرگز حس هیجان را تجربه نخواهید کرد. هیجان، روح خدا در وجود شماست. هیجان، انرژی خلق کننده در وجود شماست.

بر این اساس، کافیست هر لحظه کاری را انجام دهید که بیشترین حجم هیجان را برای شما دارد. کافیست چیزهایی را تصور و تخیل کنید که بیشترین هیجان را برای شما دارد. حتی بصورت عمدی بروید و اهدافی را متصور شوید که چه بسا از نظر خودتان و از نظر منطقی در ذهنتان، رسیدن به آنها در تمام طول عمر یک انسان نیز غیر ممکن است. عیبی ندارد ! فقط کافیست انرژی هیجان و ذوق زده بودن را ثانیه به ثانیه در وجود خود حمل کنید. زیرا هیجان، انرژی خلق چیزهای جدید و انرژی خداگونه در وجود انسان است که دنبال کردن آن، شما را دائم به مسیرهای جدید به سوی رشد بالاترتان میرساند. کسی که به چیزی هیجان ندارد، مرده متحرک است.

از ریز ترین چیزی که به شما هیجان میدهد آغاز کنید و با انجام دادن آن، خواهید دید که گزینه های جدید تر و هیجان های بالاتری به شما معرفی میشود ! و جالب آنکه با طی کردن این زنجیره ها، به یکباره خود را در تحول و رشدی بینظیر خواهید یافت. و جالب تر از همه آنکه در این مسیر تحول، گویی شما عملا در حال یک بازی کودکانه و خارق العاده بوده اید ! و این، راز اسرار آمیز بودن حس مقدس هیجان است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع