چگونه صدای راهنمای درونی خود را فعال کنید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 36 ثانیه

آیا تاکنون شده است حسی درونی، مانع انجام کاری توسط شما شود ؟

آیا شده است که حس کنید یک راهنمای درونی، در تلاش برای ممانعت شما از انجام کاری است ؟

چطور میتوان از راهنماییهای ضمیر ناخودآگاه در مسیر زندگی بهره برد ؟

ضمیر ناخودآگاه بسیار قویتر و باهوش تر از ضمیر خودآگاه شماست

احتمالا تجربه کرده اید که در بسیاری از مواقع، فکر کردن و استراتژی ریختن جواب نمیدهد. شما به شدت تلاش میکنید، فکر میکنید، اما گویی واقعا نمیتوان به نتیجه مناسبی رسید. در این میان، به یکباره حسی از درون آغاز شده و شما را برای انجام یا عدم انجام کاری، تشویق میکند. این حس، یک حس معمولی مانند سایر احساسات نیست. بلکه گویی یک بصیرت و هوش عمیق و قدرتمند از درون شماست و به شما جهت میدهد. آیا میتوان به این صدا اعتماد کرد ؟

ضمیر ناخودآگاه شما میلیونها برابر قویتر از ضمیر خودآگاهتان است. ضمیر خودآگاه تنها میتواند روی یک چیز در هر لحظه تمرکز داشته باشد. حال آنکه ضمیر ناخودآگاه شما، درحال کنترل میلیونها فرآیند در وجود شماست که نقشی حیاتی برای شما دارند.(مانند ضربان قلب، تنفس و…)

افراد متعصب علمی، باور دارند که فقط دو دوتا چهارتا های منطقی، ضمیر خودآگاه، تصمیمات و محاسبات آگاهانه ما، قدرتمند ترین نیرو و هوش در جهان هستند، حال آنکه این باور اصلا حقیقت ندارد و باوری بسیار سطح پایین و خودخواهانه است.

عمیق ترین و خلاقانه ترین هوش انسانها، از جایی بسیار عمیق تر در درون آنها نشات میگیرد که از جنس بصیرت، شهود و غیر قابل پیش بینی بودن است. آیا دقت کرده اید که بسیاری از ایده های فوق بکر و خلاقانه، به یکباره در ذهن انسانها می افتند ؟ بله، ضمیر ناخودآگاه شما میتواند در بسیاری از مواقع، بهترین و غیر قابل تصور ترین راهنمایی ها را به شما بدهد. راهنمایی هایی که زندگی شما را متحول خواهند کرد.

احتمالا زیاد پیش آمده باشد که شما بدون آنکه علتش را بدانید، حس میکنید نباید کاری را انجام دهید. حتی با وجود اینکه همه محاسبات منطقی شما انجام آنرا تایید میکنند، اما گویی حسی بصورت ناخودآگاه و از جنس شهود، آغاز شده و جلوی شما را میگیرد. حال وقتی از انجام آن کار صرفنظر میکنید، پس از مدتی متوجه میشوید که چقدر این تصمیم به نفع شما بوده است. این، قدرت راهنمایی ضمیر ناخودآگاه شماست که از یک هوش بسیار قدرتمند به نام سوپرکامیپوتر ناخودآگاه ذهن شما نشات میگیرند.

چطور صدای راهنمای درونی خود را فعال کنید ؟

برای اینکه بتوانید صدای راهنمای درونی را به خوبی بشنوید، و از راهنمایی های ضمیر ناخودآگاهتان در زندگی بهره مند شوید، باید نکاتی را مد نظر قرار دهید. اول اینکه با انجام تمارینی مانند مدیتیشن، آشوب احساسی درون خود را آرام کنید تا صدای راهنمایی های ضمیر ناخودآگاه خود را دقیقا بشنوید. شما در حال حاضر، ترسها و نگرانیهای زیادی دارید که عملا مانع شنیدن این صدای راهنما میشوند.

نکته دیگر این است که هرگونه باوری را تماما کنار بگذارید. هیچ ذهنیت و باوری نسبت به انسانها، جهان آفرینش، حیوانات و… در وجود خود جای ندهید زیرا باورها حقیقت این جهان را در نگاه شما تغییر داده و مانع از تجربه مستقیم آن توسط شما میشوند.

نهایتا اینکه شجاعت پیروی از صدای درونی را در خود ایجاد کنید. در برخی اوقات عمل کردن به چیزی که حس میکنید درست است، نیاز به شجاعت دارد.

با رعایت این اصول خواهید توانست بیش از پیش، بصیرت خود را افزایش داده و از راهنمایی های ضمیر ناخودآگاه در زندگی خود، بهره ببرید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع