آیا همه وجود شما در همین “لحظه” است ؟


آیا حین انجام هر کاری همه وجود شما با آن است ؟!

آیا حین غذا خوردن، فقط غذا میخورید و مثلا با همه وجود خود طعم آنرا احساس میکنید ؟

آیا حین حرف زدن با کسی که دوستش دارید، با همه وجود خود در لحظه و با او هستید ؟

چقدر از زمان و انرژی شما صرف “نگرانی آینده” ، “قضاوت”، “ناراحتی” و غیره میشود ؟

افراد زیادی معمولا انرژی و توجه خود را در گذشته، حال و آینده تقسیم میکنند و تحت هر شرایطی که هستند، به علت همین کار، قوای آنها تقسیم و کم میشود.

چرا نباید در گذشته باشید

بسیاری از اوقات ممکن است زمان خود را به حسرت گذشته یا ناراحتی و غم نسبت به رویدادهای گذشته زندگی خود سپری کنید. همین امر باعث میشود که بخش بزرگی از قوای شما خرج چیزی شود که هیچ کنترلی روی آن ندارید در نتیجه باعث آسیب به شما خواهد شد. فراموش نکنید همه دارایی شما همین “حال” است و فقط با تمرکز روی آن میتوانید آینده ای خلق کنید که گذشته شما در مقابلش زانو بزند.

چرا نباید در آینده باشید

اگر دقیق تر شوید، آینده وجود خارجی ندارد. در واقع این فقط “حال” است که واقعا وجود دارد و آنرا هر لحظه تجربه میکنید. در غیر اینصورت گذشته و آینده تماما بصورت ذهنی تعریف میشود و وجود خارجی ندارند. اگر قرار است آینده ای هم برای شما وجود داشته باشد، از همین “حال” و لحظه حال حاضر خلق خواهد شد. درواقع ریزترین تصمیماتی که  در همین لحظه “حال” میگیرید و ریزترین حرفها و رفتارهای شما در همین لحظه، رویدادها، انسانها، و اتفاقات آتی زندگی شما را رقم میزند. بنابر این اگر میخواهید رویداد های متفاوتی را تجربه کنید، وقت آن است که تصمیمات و افکار مختلفی را در همین لحظه “حال” داشته باشید. همه چیز دقیقا مانند یک بازی کامپیوتری است که بر اساس تصمیمات حال حاضر شما، رویدادهای آتی رخی میدهد.

 یک سوال که معجزه میکند

عادت کنید که قبل از فکر کردن یا تفسیر کردن هرچیز به هر نوعی(چه واقعا حقیقت داشته باشد و چه نداشته باشد)، این سوال جادویی را بپرسید :

آیا این به من کمک میکند و درحال افزایش انرژی، قدرت و توان من است ؟ آیا این فکر یا این طرز تفسیر زندگی یا شیوه تفسیر گذشته و آینده ام، به من کمک میکند یا توانم را نابود میسازد ؟

در واقع به فرض اینکه گذشته تلخی نیز داشته اید و همه چیز همانقدر سیاه است که میگویید. یا به فرض اینکه آینده شما قطعا بسیار سیاه است ! آیا این طرز تفسیر باعث افزایش انرژی و توان شما برای مقابله با سختی ها میشود یا در حال نابود کردن قوای شما برای مواجهه با همان شرایط سخت خواهد بود ؟ پس همواره در واقعیتی موازی زندگی کنید که در حال افزایش قدرت شماست.

لازمه حضور در لحظه، افزایش سطح هوشیاری شما و تمرکز دائم روی سوالی است که کمی بالاتر ذکر شد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع