آیا واقعیت موازی که در آن زندگی میکنید پایدار و قدرتمند است ؟


چند عامل خارجی در جهان وجود دارند که میتوانند آرامش حال حاضر شما را به هم بزنند ؟

قدرت واقعیت فعلی شما

در مقاله “نبرد واقعیت های موازی” گفتیم که هر شخص در یک واقعیت موازی زندگی میکند و واقعیتی که قویتر باشد، دیگران را به درون خود خواهد کشید و تاثیر گذاری بیشتری روی دیگران دارد.

اما واقعیت موازی شما چقدر قدرتمند یا شکننده و ضعیف است ؟ چه چیزهایی میتوانند آرامش فعلی زندگی شما را به هم میزنند ؟

 1. فوت یکی از عزیزان
 2. تمام شدن رابطه عشقی فعلی شما
 3. خیانت کردن طرف مقابلتان در رابطه عشقی به شما
 4. از دست دادن تمام ثروت
 5. تنها ماندن برای مدتی طولانی
 6. کم خوابی
 7. گرفتن یک بیماری شدید
 8. انجام یک اشتباه غیر قابل جبران
 9. رد شدن شما توسط طرف مقابلتان به خاطر یک عیب یا مشکل در وجود شما
 10. مدتها تنها ماندن
 11. و…

چطور واقعیت خود را قویتر کنید ؟

اگر عوامل بالا، یا حتی فکر آنها، تمام آرامش فعلی زندگی شما را برهم میزند، این یک هشدار جدی از طرف زندگی به شماست. باید بدانید که واقعیت فعلی زندگی شما بسیار ضعیف و شکننده است و به زودی مشکلات زیادی را خواهید داشت مگر اینکه هرچه سریعتر با استفاده از باورهایی قدرتمند و تحولات شخصیتی درونی، واقعیتی که در آن زندگی میکنید را قوی کنید تا بتوانید در زندگی استوار ظاهر شده و قدرتمندانه روی همه جهان تاثیر گذاری داشته باشید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع