آیا حس میکنید زندگیتان بی معنا شده است ؟

زمان لازم برای مطالعه : 45 ثانیه

بسیاری از افراد نمیدانند معنای زندگی آنها چیست.

قبل از هرچیز باید بدانید که هر شخص، دنیا را به شکل مخصوص خود میبیند. به همین علت معنای زندگی برای یک فرد، میتواند کاملا متفاوت با دیگری باشد. در این مقاله به شما کمک خواهم کرد که معنای زندگی را برای خود بیابید.

معنا دادن به زندگی

انسانها در دوران زندگی خود، از کودکی تا بزرگسالی، به علت تجربیات خود، نگرش خاصی را نسبت به جهان شکل میدهند. به همین علت است که یک فرد به پول اهمیت زیادی میدهد و دیگری نسبت به آن بیتفاوت میشود و مثلا نسبت به کارهای انسان دوستانه علاقه پیدا میکند.

در این میان، اهدافی که در سالهای ابتدایی زندگی خود تعیین کنید و به آنها نرسید، میتوانند باعث شوند که حس کنید زندگیتان بی معنا شده است. مثلا دختری که عشق لازم را از پدر خود دریافت نکرده باشد، ممکن است به سرعت عاشق پسری شده و به شدت به او وابسته شود. حال اگر به این دختر خیانت شود، دوباره احساس خواهد کرد که زندگی اش بی معنا شده است. زیرا عشق، از کودکی تا بزرگسالی، خواسته مهمی برای او بوده است و با شکست مواجه شده است.

در حقیقت زمانی که نیازها و خواسته های عمیق و ناخودآگاه شما محقق نشوند، حس خواهید کرد زندگی شما بی معنا شده است. پس برای یافتن معنای زندگی خود، کافیست خواسته های عمیق خود را یافته و برای آنها بجنگید.

خبر خوب این است که برای معنا دادن به زندگیتان، لازم نیست لزوما به آنچه میخواهید برسید، بلکه به محض شروع تلاش و جنگ برای آنچه میخواهید، معنای زندگی را برای خود پیدا خواهید کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%