چطور تحت هر شرایطی شاد و آرام باشید ؟


برای چند لحظه فکر کنید :

” چند شرط و رویداد باید بصورت همزمان رخ دهد تا شما کاملا و از عمق وجود خود حس شادی کنید ؟ حتی پس از شاد شدن و برآورده شدن این شروط، این شادی چقدر دوام می آورد ؟! “

” حال بگویید رخ دادن چند رویداد منفی میتواند شما را ناراحت کند ؟! و این ناراحتی چقدر در ذهن شما دوام می آورد ؟ “

شاد بودن و برنامه ریزی طبیعی و فعلی ضمیر ناخودآگاه شما

مهمترین مانع در جهت شاد بودن شما، این است که اگر به لایه های عمیق ضمیر ناخودآگاه خود توجه کنید، شروط زیادی وجود دارند تا شما بتوانید حس شادی را برای مدت کوتاهی تجربه کنید. در حقیقت چه بسا برای سالها افسردگی و ناراحت شدن فقط یک دلیل هم برای شما کافی باشد اما زمانیکه صحبت از شاد بودن مطرح میشود، لیستی بلند از توقعات و خواسته ها را مطرح خواهید کرد تا فقط بتوانید برای یک دقیقه شاد باشید!

ذهن برای بقا و حفظ جان شما ساخته شده است و میلیونها سال است که برای بقا و زنده ماندن برنامه ریزی شده است. پس بدیهی است که همواره سعی دارد با بدتر جلوه دادن شرایط و بزرگتر نشان دادن دردها و نکات منفی، شما را، از نگاه خودش مثلا نجات دهد ! پس مطمئن باشید برنامه ریزی طبیعی ذهن، هرگز باعث شادی شما نخواهد شد. مگر آنکه آنرا به قوانین جدیدی عادت دهید.

به این مثال دقت کنید(صحبت با یکی از همراهان قدرت نامحدود) :
* برای اینکه عمیقا شاد باشی، به چه چیزهایی نیاز داری ؟

  1. پولدار باشم.
  2. ماشین داشته باشم.
  3. عشقم در کنارم باشد.
  4. با عشقم دعوا نکرده باشیم.
  5. و… !

* حال برای ناراحت شدن چه دلیلی نیاز داری ؟

  1. کافیست صبح و حین رفتن به سرکار برف پاک کن ماشین کار نکند.
  2. یا کسی جواب سلامم را ندهد.
  3. عشقم برود.
  4. یا کسی از عزیزانم فوت کند.
  5. و… .

حال از شما سوال میکنم، آیا این معامله عادلانه است ؟!

تاکنون فکر کرده اید احتمال رخ دادن همزمان هزاران شرطی که برای چند دقیقه شاد بودن خود لازم دارید، بصورت همزمان چقدر است ؟! حال به فرض بتوان همه آنها را بصورت همزمان ایجاد کرد، چقدر ممکن است همه مواردی که شادی شما را حفظ میکنند بصورت همزمان حضور داشته باشند  و برای مدتی طولانی باقی بمانند ؟

اگر از اینها نیز بگذریم، با این شرایط که گفتید، چند درصد احتمال دارد که یک عامل خارجی در این جهان بینهایت پیچیده، آرامش شما را دوباره به هم بزند(با خراب کردن یکی از شروط) ؟! پاسخ : خیلی زیاد !

اگر خوب به انتظارات و برنامه ریزی فعلی ضمیر ناخودآگاه خود دقت کنید، متوجه خواهید شد که معادله فعلی شما برای شادی، هرگز پاسخی نخواهد داشت ! در حقیقت ذهن شما میگوید : ” باید این لیست به این بلندی رخ دهد تا چند لحظه حس شادی داشته باشم ؟! بیخیال ! “

قوانین را عوض کنید

همین اکنون به خود قول دهید که بدون توجه به اینکه چه رویدادهایی رخ میدهد، شاد باشید.  با خود قرار داد امضا کنید که هیچ چیز نتواند شادی و عشق به زندگی را از شما بگیرد. جهان یک موج آشفته و پیچیده است که هر لحظه هزاران عامل خارجی وجود دارند که میتوانند رخ دهند و شادی را از شما بگیرند. آیا بهتر نیست که قوانین و شروط لازم برای شاد بودن را  همین اکنون تغییر دهید ؟!صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع