آیا باید به دلشوره ها توجه کرد ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 3 ثانیه

احتمالا خاطرات بسیاری از خود یا اطرافیان به یاد دارید که در آن دلشوره پیدا کرده اید و پس از آن و در مدت زمان کوتاهی، رویداد بدی برای شما یا یکی از عزیزان شما رخ داده است.

اما آیا باید به حس دلشوره توجه کرد ؟

قابلیتهای شهودی و ادراکات فراحسی ESP

انسان همواره درحال دریافت اطلاعات از محیط است. بخشی از این ادراکات، ادراکات فراحسی و شهودی او هستند که میتوانند مثلا باعث شوند که یک مادر از خطری که بچه اش را تهدید میکند، آگاه شود. تحقیقات نشان میدهد مادرها حتی میتوانند از راه دور، از گرسنگی نوزاد خود با خبر شوند. همچنین این موضوع در حیوانات و سگها نیز به خوبی دیده میشود.

آیا باید به حس دلشوره توجه کرد ؟

در آموزشهای نظامی در کشور روسیه، آموزش داده میشود که اگر روی پشت بام بودید و یک لحظه یک حس درونی به شما گفت “بپر پایین!” یا “خم شو !” یا اگر حس کردید کسی در حال نگاه کردن به شماست، به سرعت خم شوید یا به پایین بپرید ! زیرا مثلا ممکن است یک فرد، با تفنگ دوربین دار، در تلاش برای تیر اندازی به شما بوده باشد. البته آموزشهای نظامی در روسیه به شکلی است که روی افزایش توان شهودی افراد نیز تمرکز ویژه ای وجود دارد و به همین علت نظامیان در این بعد نیز رشد قابل توجهی میکنند.(مقاله مربوط به Remote View)

درمورد همه ادراکات فراحسی یا احساسات شهودی، باید تاکید کرد که اگر قرار باشد به همه آنها توجه کنید، تمام قدرت شما گرفته میشود و در نتیجه خود را تخریب خواهید کرد. شما باید فقط به احساساتی توجه کنید که در برابر آنها کاری از دست شما بر می آید. همچنین نباید اجاز هدهید این روند به یک وسواس فکری تبدیل شود.

در برخی موارد، مثلا ممکن است حس کنید باید به یکباره فرار کنید(در تاریکی شب)، در اینصورت، انجام این کار، ضرری نخواهد داشت. اما اگر بخواهید ثانیه به ثانیه به هر حس یا فکر خود توجه کنید، این طرز فکر تمام آرامش شما را خواهد گرفت.

همچنین نکته مهم نیز این است که همه احساسات شما لزوما ادراکات فراحسی و شهودی نیستند. در مقاله اختصاصی “افزایش ادراکات فراحسی” به شما درمورد نحوه افزایش این ورودی های ذهنی، بیشتر توضیح داده ام.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع