تلاش برای “شخصیت” بودن را فراموش کنید و یک نیروی انعطاف پذیر، خلاق و سازنده آزاد شوید


همه چیز در جامعه و حتی تمام ساختارهایی که حین رشد وارد آن میشوید، سعی دارند از شما یک “شخصیت” بسازند. و “شخصیت” در مسیر رشد، به معنای یک تکه چوب خشک و انعطاف ناپذیر است که خیلی قدرت مانور و انعطاف پذیری ندارد و هر لحظه میتوان هدف اش گرفت و تخریبش کرد ! وقت آن است “شخصیت شدن” را فراموش کنید و به یک نیروی انعطاف پذیر، سازنده و خلاق در این جهان تبدیل شوید.

شخصیت، یک تکه چوب خشک و انعطاف ناپذیر است

اگر بر اساس روال جامعه یا همه ساختارهایی که تاکنون وارد آنها وارد شده اید رشد کنید، باید به یک شخصیت کاملا صلب و ثابت، با مجموعه ای از باورها، لباسی مشخص و لحن صحبت و زبان بدن مشخصی تبدیل شوید. این چیزی است که تقریبا هر جامعه و ساختاری از افراد میسازد.

ضمن اینکه شخصیت داشتن هیچ مشکلی ندارد، اما شما را به “بی شخصیت بودن” دعوت میکنم ! بی شخصیت بودن یعنی عملکرد شما به یک ساختار بسته محدود نبوده و به یک نیروی کاملا انعطاف پذیر، آزاد، خلاق و سازنده تبدیل میشوید که میتواند به معنای واقعی همه پتانسیل خود را در همه ابعاد به نمایش بگذارد و با همه جهان به خوبی ارتباط برقرار کند.

شخصیت مصنوعی که برای خود میسازید، فقط یک محدودیت است که وجود بینهایت شما را در یک جعبه میکند و تمام خلاقیت شما را از بین میبرد. به جای اینکه یک شخصیت کاملا ثابت و محدود بسازید، شخصیت داشتن را کنار بگذارید و به یک نیروی خلاق و انعطاف پذیر تبدیل شوید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع