هیچ عامل بیرونی زندگی و منافع شما را تهدید نکرده، نمیکند و نخواهد کرد، لازم نیست “بد” شوید

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 27 ثانیه

در بسیاری از اوقات، انسانها پس از مدتی خوبی کردن و دیدن نتیجه معکوس از دیگران یا…تصمیم میگیرند بد شوند یا رفتار خود را با دیگران عوض کنند. درحالیکه اگر کمی هوشیار تر باشید، هیچ دشمن بیرونی برای شما در تمام طول عمرتان وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت. دشمنان شما فقط درونی هستند و طرز افکار مسموم یا ضعف های درونی شما هستند که بصورت بیرونی بروز میکنند و شما فکر میکنید، دشمنی در بیرون هست که شما را تهدید میکند ! نه، همه چیز فقط درونی است. دشمنان شما فقط انعکاس و آگاهی دهنده یک ضعف درونی به شما هستند. جهان بیرون فقط انعکاس درون شماست.(مقاله اختصاصی هو اوپونوپونو یا پاکسازی کوانتومی، موفقیت، ثروت، سلامت و… به سبک بومیان هاوایی)

هیچ خطر بیرونی شما را هرگز تهدید نکرده،  نمیکند و نخواهد کرد

از عشق ورزیدن بی قید و شرط به دیگران نترسید. از اینکه به دیگران بیش از حد و بی قید و شرط محبت کنید و آنها خودشان را بگیرند نترسید ! قول میدهم با عشق ورزیدن یا خوب بودن قرار نیست کسی پر رو شود ! قول میدهم حتی اگر پر رو هم شوند و از شما دور شوند هیچ چیزی کماکان زندگی شما را تهدید نمیکند. هیچ کمبودی برای شما در این جهان وجود ندارد.  کسی نمیتواند حق شما را بخورد یا پول شما را بدزدد غیر از خودتان و افکار و باورهای درونیتان ! جهان، جهان فراوانی است. کماکان هیچ چیز بیرونی، شما را از این آفرینش و این جهان پر از فراوانی، بینصیب نمیکند. هیچکس غیر از خودتان، فراوانی و احساسات خوب در طول عمرتان را نمیتواند از شما بگیرد. جهان بیرون فقط نقش یک آیینه را دارد که انعکاس درون شما را در هر لحظه از عمرتان به نمایش خواهد گذاشت. پس به جای اینکه محو تصویر درون آیینه شوید و سعی کنید آنرا عوض کنید، خود را تغییر دهید، تصویر موجود در آیینه نیز تغییر خواهد کرد.

همیشه خوب باشید و سطح انرژی خود را در اوج نگهدارید و برای همه نیز بهترین باشید. به همه کمک کنید و خود نیز رشد کنید و اوج بگیرید. هیچ خطری وجود ندارد که بخواهد شما را تهدید کند. شخصیت شما در خطر نیست. این ایده های کهنه و ناکارآمد را رها کنید. اینها فقط برچسب هایی هستند که سطح انرژی بالای شما را می دزدند. هرگاه حس کردید چیزی در بیرون به شما حس بدی داده یا زندگی شما را تهدید میکند، مطمئن باشید آن چیز فقط انعکاس نگرش، ضعف، باور یا فکر ناکارآمدی در وجود شماست.(مقاله اختصاصی چطور ضمیر ناخوداگاه خود را برنامه ریزی کنید ؟)

برخیها میترسند که اگر به کسی عشق بورزند و در عوض خوبی نبینند، شخصیتشان له میشود. این برچسب زنی شخصیت را رها کنید زیرا فقط سطح انرژی شما را کاهش میدهد. شما تمام جهان هستید. تمام جهان و تمام بینهایتی که در آن در جریان است جز شماست. شما بینهایت هستید. با خیال راحت به همه خوبی کنید و خود نیز اوج بگیرید. بدون سیاست خوب باشید و به همه عشق بورزید. هیچ چیزی از جانب دیگران یا جهان بیرون، زندگی شما را تهدید نکرده، نمیکند و نخواهد کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع