تضمینی میخواهید که رابطه عشقی شما تا همیشه حفظ شود ؟


برخی ها نگران رابطه عشقی خود هستند و دوست دارند رابطه عشقی خود را حفظ و از تخریب آن جلوگیری کنند. برای حفظ یک رابطه چه میتوان کرد ؟

راه حل قطعی برای حفظ و تداوم یک رابطه

ممکن است حس کنید برای ساخت و حفظ یک رابطه عشقی، باید تلاش بیشتری کرد، یا عشق و محبت بیشتری را به رابطه تزریق کرد. بله، عشق و محبت عمیق، بسیار خوب و ارزشمند است و رابطه را گرم تر میکند. اما چیزی که نهایتا رابطه را حفظ میکند و باعث تداوم آن میشود، چیز دیگری است. در حقیقت چیزهای دیگری هستند که سرنوشت یک رابطه را رقم میزنند و اگر از آن مطلع نباشید، هرچقدر هم که رابطه شما پر از عشق و محبت باشد، در معرض تهدید های زیادی است و دیر یا زود پایان خواهد یافت یا سرد خواهد شد. اگر به آمار جهانی نگاهی کنید، متوجه خواهید شد.

طبیعت از رابطه هایی حمایت میکند که در آن رشد صورت پذیرد

در یک رابطه عشقی خوب، هر دو طرف تمایل به رشد دارند. آنها تعصبی روی آنچه هستند ندارند و میدانند که میتوانند نقاط ضعف درونی خود را بهبود داده و رفته رفته، رابطه را نسبت به آسیبهای مختلف، بیمه کنند. در حقیقت گویی فقط رابطه ای توسط تمام کائنات و آفرینش حمایت میشود که در آن دو طرف رشد کنند و عیبهای درونی خود را بر طرف کنند و این باید هدف اول هر دو طرف باشد. رفع عیبها و ناآرامی های درونی و ایجاد آرامش و حس بینظیر درونی بصورت مجزا و برای هر کدام از طرفین توسط خودشان، بسیار مهمتر از عشق ورزیدن به یکدیگر است.(ازدواج و رابطه عشقی ایده آل از دیدگاه انرژی و چاکراها)

شما اگر بهترین عشق را هم در رابطه ایجاد کنید اما عیبهای درونی خود را برطرف نکرده و تمایلی به تغییر نداشته باشید، رابطه دیر یا زود به چالشهای جدی بر خواهد خورد. پس اگر میخواهید رابطه خود را حفظ، و روز به روز زیباتر کنید، از همین اکنون تصمیم بگیرید که هربار درباره چیزی بحث میکنید یا حس بدی در رابطه ایجاد میشود، هر کدام از طرفین بصورت مستقل خود را از درون طوری رشد دهد که در بارهای بعدی، درباره آن موضوع خاص، بتواند آرامش خود را حفظ کند. فقط در اینصورت است که رابطه رفته رفته بهتر و بهتر شده و حفظ خواهد شد.(مقاله اختصاصی کاملترین مرجع جذابیت آقایان)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع