چطور جذب متافیزیکی آنچه میخواهید را تسریع کنید ؟ چطور عملکرد قانون جذب و ارتعاشات در زندگی خود را تسریع کنید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 56 ثانیه

پس از اینکه افراد با قانون جذب، ارتعاشات، یا قوانین مشابه متافیزیکی آشنا میشوند، سوالی که زیاد از قدرت نامحدود پرسیده میشود، این است که چطور میتوان عملکرد این قوانین را تسریع کرد ؟

ریشه این سوال کجاست !؟

اگر به دنبال تسریع جذب آنچه میخواهید هستید و این مورد هم سوال شماست، اول از همه خبر بد این است که این پرسش، نشان میدهد که تصویر سازی ها و تصورات خود را به شکل نامناسبی انجام میدهید ! شما در تصورات فعلی خود هنوز فکر میکنید که آنچه میخواهید وجود ندارد و در حقیقت فرکانس نبود و کمبود آن چیز را بیشتر تولید میکنید. به همین علت جهان فیزیکی هم که مانند خوابهایتان، انعکاس درون شماست، بیشتر و بیشتر کمبود آن چیز را برای شما نمایش خواهد داد.(کاملترین مقاله اختصاصی جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی توسط ارتعاشات فکری)

تصویر سازی های خود را طوری انجام دهید که احساسات خارق العاده، در همین لحظه در شما و زندگیتان ایجاد شوند. اگر پس از تصویر سازی، بیشتر انتظار رخ دادن چیزی که میخواهید را میکشید، این بدین معناست که تصویر سازی را درست انجام نمیدهید و درحال ارسال بیشتر فرکانس و ارتعاش کمبود به جهان آفرینش هستید.

هنر اهمیت ندادن به آنچه هست

اما نکته اساسی که قدرت نامحدود، برای تسریع جذب خواسته هایتان مطرح میکند چیست ؟ جمله طلایی این است : “قدرت شما در جذب سریعتر آنچه میخواهید، به این ربط دارد که چقدر میتوانید احساسات خارق العاده مورد نظر و مطلوبتان را، بدون توجه و بدون اهمیت دادن به شرایط جهان فیزیکی فعلی اطراف خود، حفظ کنید ؟” . هرچقدر بیشتر آنچه در حال حاضر هست را صرفنظر کنید و مصرانه احساسات مطلوبی که میخواهید بیشتر در زندگیتان وجود داشته باشند را، در همین لحظه حس کنید، بیشتر آنها را خلق خواهید کرد و جهان فیزیکی شما نیز چاره ای جز ظاهر کردن فرکانس درونی که در آن قرار دارید، نخواهد داشت.(فایل صوتی جادوگر قدرت نامحدود برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه شما برای جذب فراوانی و ثروت توسط پیغامهای نهان و هیپنوتیزم)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع