منشا همه دردها و ناراحتی های شما چیست ؟

زمان لازم برای مطالعه : 38 ثانیه

اگر به همه دغدغه ها و نگرانیهای خود خوب دقت کنید، متوجه خواهید شد که همه آنها از یک ریشه مشخص نشات میگیرند. این ریشه چیست ؟

توهم کمبود و نیستی، ریشه همه احساسات منفی است

اگر خوب به ریشه همه احساسات و افکار منفی خود نگاه کنید، متوجه خواهید شد که به طرز تفکر وجود “نیستی و فقدان”، باز میگردد. در جهان آفرینش، امکانات بینهایت و فرصتهای نامحدود وجود دارد و به همین علت، به محض اینکه جهان و ضمیر ناخودآگاه شما احساس کند شما به نوعی توهم وجود کمبود و نیستی را یدک میکشید، با تولید حس بد، عاشقانه شما را راهنمایی میکند.

وقتی حس میکنید به اندازه کافی خوب و ارزشمند نیستید، وقتی کسی را از دست میدهید و حس میکنید دیگر به اندازه کافی عشق را تجربه نخواهید کرد، وقتی شغل خود را از دست میدهید و حس میکنید دیگر به اندازه کافی پول نخواهید داشت و در همه شرایط مشابه دیگر، ریشه همه احساسات بد و نامطلوب شما، داشتن توهم اشتباه وجود کمبود، در این جهان بینهایت است.

جهان، به معنای حقیقی بینهایت است. نیستی وجود خارجی ندارد اما هستی چیزی است که نمیتوانید با آن بجنگید ! چون شما خود هستید ! فراموش نکنید جهان بینهایت است و فراوانی در آن موج میزند پس هرگاه حس بدی پیدا کردید، یکبار دیگر سر را بچرخانید تا دقیقا ببینید در جهان چه بینهایتی برقرار است !(مقالات اختصاصی قدرت نامحدود)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%