تکنیک Voice Roll و بهره بردن از ریتم در گفتار برای افزایش تأثیرگذاری در سخنرانی ها


در این مقاله تکنیک Voice Roll را یاد خواهید گرفت تا با بهره بردن از ریتم و نوع خاصی از حرف زدن، گفتار خود را موثر تر کنید.

تکنیک Voice Roll چیست ؟

این تکنیک روشی از حرف زدن است که در آن شما ریتم و آهنگ را وارد گفتار خود می‌کنید. آهنگ از عناصر هیپنوتیزم کننده است و با استفاده از داشتن ریتم در گفتار خود می‌توانید تأثیرگذاری بیشتری را روی شنوندگان داشته باشید. احتمالاً با سخنرانانی مواجه شده اید که بخوبی شنوندگان را هیپنوتیزم کرده و زمانی که حرف می‌زنند همه کاملاً متمرکز می‌شوند. تکنیک Voice Roll تکنیکی رایج میان سخنرانان، سیاستمداران است که به تاثیر گذاری بیشتر گفتار آنها روی شنوندگان کمک میکند. به متن زیر دقت کنید. جاهایی که از چند نقطه استفاده شده است، به معنای سکوت است.

” در این متن یاد خواهید گرفت……..که چرا……..سخنان و لحن صحبت برخیها……..توجه شما را بیشتر جلب میکند……..و تاثیر گذاری بیشتری روی شما دارد……..ریتم……..یکی از عناصر مهم……..در جلب توجه شنونده است……..و باعث میشود که……..مخاطب همراه با آنچه میشنود شود……..البته به شرطی که ظرافتهایی…….. رعایت شود…….. “

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت پیدا می‌کند. در استفاده از این تکنیک، جملات شما باید با صدایی نرم و کاملاً دارای آهنگ بیان شوند. همچنین، باید به مرور و با تمرین یاد بگیرید که قطع کردن جمله در کجا، بیشتر توجه مخاطب را جلب خود می‌کند و باعث هیپنوتیزم میشود. اینکه برخی اوقات ریتم را کمی تغییر دهید و غیر قابل پیش بینی باشید، یا حتی جملات را به شکل صحیح در اواسطش قطع کنید(Pattern Interruption)، باعث جلب توجه بیشتر شنونده میشود. استفاده صحیح از Voice Roll و تسلط به آن، باعث خواهد شد که شنونده شما در اکثر اوقات کاملاً متمرکز به حرف‌های شما باشد و بخشهای بیشتری از گفته های شما را متوجه شود. به همین علت است که یادگیری این تکنیک، حتی برای اساتید دانشگاه یا کسانی که به نوعی در آموزش فعالیت دارند، بسیار سودمند است.(مقاله اختصاصی چگونه با استفاده از تکنیک های هیپنوتیزم گفتاری، فرد مقابل را در یک گفتگوی روزمره هیپنوتیزم کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع