نقش معجزه آسای هوشیاری و حضور کامل در لحظه در ارتباطات شما با افرادی در سطح هوشیاری پایین تر


احتمالا برخی اوقات شده باشد که در کنار افرادی نشسته باشید که هوشیاری بالایی ندارند. اما در این شرایط چه میتوان کرد ؟ با این افراد باید چگونه رفتار کرد ؟ آیا این افراد ناهوشیار باید از روی کره زمین محو شوند !؟!؟!

اثر معجزه آسای حضور در لحظه و نقش آن روی فرد مقابل

پس از اینکه هفت خان مسیر رشد درونی خود را طی کردید، یکی از مهمترین چالش هایی که میتواند برای شما مطرح شود، حضور و بودن در کنار افرادی است که “هوشیار” نیستند و در سطح رشد پایین تری قرار دارند. چنین افرادی، ممکن است وقتی در کنار شما هستند، مدام درباره موضوعات منفی حرف بزنند، از نگاههای منفیشان به دیگران و اینکه دیگران چقدر به زندگیشان ضربه زده و اثر منفی میگذارند بگویند، به شما حسادت کنند، به رقابت با شما بپردازند یا مدام از خود تعریف کنند و منیت داشته باشند، و یا دغدغه ها و ترسهای بسیار پیش پا افتاده ای را مطرح کنند که اکنون و پس از اینهمه رشد، برای شما واقعا قابل درک به نظر نمیرسد.

باید بدانید انسانهای ناهوشیار و با رشد پایین، موجودات پلیدی نیستند که باید از روی کره زمین حذف شوند !! چنین افرادی، بهترین چالش برای رشد بیشتر شما برای سطوح بالاتر هستند و باید بدانید بدون حضور چنین افرادی، رشد بیشتر شما نیز تقریبا غیر ممکن است. حضور چالش هایی از این دست است که هوشیاری شما را به سطوح بالاتر میبرد.

زمانهایی که در مجاورت چنین افرادی قرار گرفتید، به جای غرق شدن در “ناهوشیاری” آنها و از دست دادن هوشیاری خودتان، کماکان در ثبات و حضور کامل بدون فکر در لحظه قرار بگیرید و حتی هوشیارانه به حرفهایشان نیز گوش کنید اما غرق آنچه میگویند نشوید(این بهترین تمرین روحی برای افزایش هوشیاری شماست و نوعی مدیتیشن قوی خواهد بود !). خوب ناظر شوید که چه احساسات، افکار و مقاومتهایی در درون شما ایجاد میشود و بدون اینکه واکنش نشان دهید(واکنش نشان دادن از افت هوشیاری منشا میگیرد)، فقط ناظر همه چیز در وجود خود و در وجود فرد مقابل شوید. نکته اسرار آمیز درمورد قدرت هوشیاری و حضور کامل در لحظه این است که اگر هوشیاری خود را در سطح بالا نگاه دارید و تمام وجود خود را(حتی سرعت تنفس و زبان بدن) آرام کنید و سرعت خود را پایین بیاورید، کم کم خواهید دید گویا فرد ناهوشیار مقابل هم به تونل واقعیت شما کشیده میشود و حضور شما در لحظه، نهایتا معجزه خلق میکند. حال آنکه هرچقدر هوشیاری خود را از دست بدهید، شروع به رقابت با فرد مقابل کنید یا در افکار و احساسات خود غرق شوید، بیشتر و بیشتر به هوشیاری و الگوهای فکری قدیمی فرد مقابل دامن خواهید زد و حضور او در لحظه نیز کاهش خواهد یافت. این، راز رفتار با افرادی در سطوح هوشیاری پایین تر است. (فایل صوتی سابلیمینال آرامش مطلق و بی قید و شرط و افزایش هوشیاری و حضور در لحظه)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع