همین اکنون احساس خوبی پیدا کنید


در این مقاله به شما آموزش خواهم داد که چطور میتوانید به سرعت حس خوبی را در خود ایجاد کنید. قبل از هرچیز یک خودکار و یک کاغذ آماده کنید.

احساسات شما

همانطور که در مقالات مختلف گفته شد، همه احساسات شما مستقیما از ضمیر ناخودآگاه نشات میگیرند. نکته مهم دیگر این است که ضمیر ناخودآگاه، دقیقا مانند یک فرد مجزا و مدیر احساسات شماست پس اگر بخواهید از او درخواست کنید که حس خوبی را در شما ایجاد کند، باید با او مذاکره کنید و او را قانع کنید که حس خوبی داشته باشد.

چطور ضمیر ناخودآگاه خود را قانع کنید

یک قلم و خودکار برداشته و 3 رویداد را بنویسید که تصور داشتن آنها در همین لحظه، همه وجود شما را پر از انرژی میکند. حال کافیست حین نوشتن این سه مورد، چشمهای خود را بسته و کاملا باور کنید که همین اکنون آنها را بدست آورده اید. حتی دستهای خود را روی هوا حرکت دهید گویی  چیزی که میخواهید، همین اکنون در مقابل شماست. شما باید حتی واکنشهای مردم، صداها، و همه جزییات را حین داشتن آن چیز همین اکنون حس کنید.

پس از حس کردن هدفتان، حال وقت آن است که در مقابل هر کدام از این سه مورد، نقشه، استراتژی و راهکارهای کوچکی را تعیین کنید که فکر میکنید شما را برای رسیدن به آن نزدیک تر میکند و همین امروز آنها را به انجام برسانید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع