در همین لحظه، چه چیزی را واقعا میخواهید ؟


همین اکنون و در این لحظه، دقیقا چه چیزی میخواهید ؟

مهم نیست چه چیزی میخواهید

اهمیتی ندارد که آنچه میخواهید، منطقی است یا غیر منطقی. مهم نیست چیزی که آنرا واقعا میخواهید از نظر دیگران درست است یا احمقانه. مهم نیست که دیگران، چیزی که میخواهید را الهام بخش و بزرگ میدانند یا پست و سطح پایین و حیوانی. مهم این است که این زندگی شماست و شما آنرا میخواهید ! با شروع حرکت و برنامه ریزی در جهت آنچه واقعا میخواهید، دوباره شور و اشتیاق را در زندگی خود ایجاد خواهید کرد.

پس همین اکنون از خود بپرسید :

در این لحظه، دقیقا چه میخواهم ؟

وقتی این سوال را از خود پرسیدید، دقیقا در همین لحظه کوچکترین گامها را برای رسیدن به آن آغاز کنید. گامهای کوچک بسیار بسیار بسیار قدرتمند تر از آنچه فکر میکنید هستند زیرا اثر پروانه ای حامی آنهاست !

اگر خواسته های مهمتان را فراموش کنید چه ؟

مهمترین عامل آغازکننده افسردگی این است که رسیدن به چیزی که برایتان مهم است را از یاد برده و نا امید شوید. اگر ضمیرناخودآگاه شما حس کند که برای رسیدن به چیزی که برایتان مهم است تلاشی نمیکنید، با تولید حس افسردگی، شما را جریمه خواهد کرد.

در حقیقت بسیاری از مشکلات روانشناسی از اینجا آغاز میشود که شما آنچه میخواهید را از یاد میبرید و خود را با چیزهای دیگر مشغول میکنید !

پس همین اکنون شروع کنید و گامهای کوچکی را در همین لحظه برای رسیدن به آنچه میخواهید بردارید. مهم نیست که چه اتفاقاتی در مسیر رخ میدهد، قطعا بسیاری از چیزها در کنترل شما نخواهد بود، اما برداشتن گامهایی بسیار کوچک و دقیق، کاملا در توان شماست.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع