چطور به سرعت مهارتهای ارتباطی خود را ارتقا دهید ؟


حضور در لحظه یکی از چیزهایی است که میتواند به سرعت ارتباطات شما با دیگران را بهبود دهد. در حقیقت یکی از مهمترین موانع ارتباطی شما با دیگران تا کنون(ارتباطات تجاری، دوستانه، عاشقانه) این بوده است که حین ارتباط، همه وجود شما در لحظه نیست و بخش بزرگی از توان ذهنی شما، درگیر افکار درونی میشود.

در بیرون از ذهن خود باشید

وقتی در محیطی برای سخنرانی آماده میشوید و استرس دارید یا زمانیکه قصد دارید یک جلسه مهم را برگزار کنید، یکی از مهمترین موانع در داشتن ارتباطی قوی، این است که معمولا همه توجه و انرژی شما در لحظه نیست. شما بخش بزرگی از توان ذهن خود را صرف صحبتهای درونی و در درون ذهن خود میگذارید و دقیقا به همین علت است که با واقعیت اطراف خود، تعامل مناسبی ندارید.

کافیست همین اکنون به اطراف توجه کنید و متوجه شوید که چند چیز در خانه ای که سالهاست در آن زندگی میکنید حضور داشته اند که هیچ توجهی به آنها نداشته اید. کافیست همین اکنون دقت کنید و متوجه شوید چند ویژگی ظاهری از شریک زندگی خود را که سالهاست همراهش هستید، تاکنون مد نظر قرار نداده اید. کافیست همین اکنون دقت کنید که چه ویژگیهایی از خودرو یا گوشی موبایل یا حتی بدن خود را مد نظر قرار نداده اید، با اینکه سالهاست با شما هستند. اما چرا ؟ علت این است که شما معمولا با همه وجود در لحظه حضور ندارید و مدام در درون ذهن خود هستید.

چه در زمانیکه همراه با کسی هستید که دوستش دارید، چه در زمان ارائه یک سخنرانی مهم و چه در زمان صحبت با دوستان خود، برای اینکه ارتباط خود را با همه جهان به سرعت ارتقا دهید، کافیست تمام وجود و حواس خود را به لحظه بیاورید و غرق دنیای بیرون شوید. کافیست همه چیزهایی که وجود دارند اما به آنها توجهی نداشته اید را مد نظر قرار دهید. این تغییر کوچک، تمام ارتباطات شما با جهان بیرون را متحول خواهد کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع