جملات، افکار و تحلیلهایی که به زبان می آورید، غلط هستند


در این مقاله، نکته عمیقی را با شما در میان خواهم گذاشت که هوشیاری شما را تا سطح زیادی افزایش میدهد.

جهان و زندگی، ذاتا کاملا خنثی است

هیچ چیز در جهان ذاتا معنایی ندارد. شاید این جمله برای بسیاری از افراد افسرده کننده باشد زیرا به پوچی میرسند، اما برای من، بسیار هیجان انگیز است ! زیرا بدین معناست که انسان، خود میتواند آزادانه هر معنایی که دوست دارد را به زندگی خود بدهد.

مشکل از آنجایی آغاز میشود که ما شروع به معنا دادن، فکر کردن و تحلیل کردن میکنیم، اما آنقدر معناهایی که خود به چیزهای مختلف بخشیدیم را باور میکنیم که فکر میکنیم گویی معناها و افکار ما کاملا حقیقت دارند. همانطور که گفته شد، دنیا کاملا بدون قالب، خنثی و بی معناست اما هر معنا یا تحلیلی که نسبت به آن داشته باشید، برای شما رخ خواهد داد و آنرا تجربه خواهید کرد.

به مثالهای زیر و مثال نقض های آن توجه کنید :

  1. اگه زود بخوابم، فردا زود بیدار میشم.
    مثال نقض : فرد هرچند زود به رختخواب میرود اما تا صبح اصلا نمیتواند بخوابد !
  2. اگه دیر بخوابم نمیتونم صبح بیدار شم.
    مثال نقض : حقیقت اینقدر تمیز و قابل پیش بینی نیست که بخواهید راحت آنرا پیش بینی کنید ! چه بسا 3 ساعت خواب عمیق، اندازه 12 ساعت خواب به شما انرژی دهد.
  3. اگه بیشتر وقت داشتم، میتونستم بیشتر رشد کنم.
    مثال نقض : پس از اینکه فرد وقت بیشتری به دست می آورد، نه تنها رشد نمیکند، بلکه بیشتر به حاشیه میرود !!!

همانطور که میبینید، حتی یک مورد از افکار، معناها و تحلیلهای ذهن انسان نمیتواند صحیح باشد و علت آن این است که حقیقت بسیار پیچیده است. ممکن است بگویید این معناها میتوانند در برخی شرایط درست باشند و من نیز تایید میکنم، اما فراموش نکنید که هیچ جمله ای بصورت مطلق درست نیست. با این وجود، هر فرد در تونل واقعیتی که برای خود میسازد، دقیقا همان نوع از زندگی را تجربه میکند که خود آنرا باور کرده و به آن معنا میدهد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع