چطور در خود یا دیگران انگیزه ایجاد کنید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 52 ثانیه

 بصورت کلی، تمام روشهای تولید انگیزه، به دو دسته انگیزش مثبت و انگیزش منفی تقسیم میشوند. در روش مثبت، شما برای رسیدن به یک پاداش دلچسب و مشخص، تلاش میکنید تا حس خوبی دریافت کنید و در روش منفی، شما برای دوری از درد یا یک شرایط دردناک، تلاش میکنید تا از رخ دادن آن جلوگیری کنید.

تفاوت میان انگیزش مثبت و منفی

اما تفاوت اصلی میان انگیزش مثبت و منفی چیست ؟ مهمترین تفاوتی که میان این دو شیوه از انگیزش وجود دارد، این است که انگیزش منفی در بلند مدت، باعث اثرات مخربی میشود، اما انگیزش مثبت، این مشکل را دارا نیست.

حتی در ایجاد انگیزه برای دیگران نیز، اگر زیاد از حد از انگیزش منفی استفاده کنید، باعث آزار فرد خواهید شد. درصورت استفاده زیاد از حد از انگیزش منفی برای خود نیز به سلامتتان ضربه خواهید زد.(با تولید استرس، نگرانی، احساسات منفی و غیره)

انگیزش منفی فقط زمانی توصیه میشود که راه خروج از آن نیز کاملا مشخص باشد. به عنوان مثال وقتی یک پدر کودک خود را برای درس خواندن تهدید میکند، اول از همه باید مطمئن شود که کودک، کاملا میداند چگونه باید شروع کند و باید چه کار کند.(چگونه هر حجمی از اطلاعات را به سرعت حفظ کنید ؟) برخی افراد در مواجهه با انگیزش منفی، رشد میکنند و عده دیگر، افسرده میشوند. علت افسردگی این است که حین استفاده از انگیزش منفی، چه برای خود و چه برای دیگران، راه خروج مشخص و ساده ای تعیین نمیشود و همین مساله باعث آسیب خواهد شد.

تحقیقات نشان میدهد استفاده همزمان از روشهای انگیزش مثبت و منفی، میتواند بسیار موثرتر واقع شود. در بسیاری از اوقات ممکن است حس کنید انگیزش مثبت برای شما انرژی کافی را نمیدهد، در این شرایط استفاده از انگیزش منفی برای خودتان، بسیار موثر است. اما به هرحال دقت داشته باشید که از انگیزش مثبت، بیشتر بهره ببرید.

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع