چطور جهان بیداری خود را دقیقا مانند یک خواب عوض کنید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 2 دقیقه و 4 ثانیه

شما وقتی به رویاهایتان میرسید که بتوانید با چهره کاملا عادی و آرام و حتی بیتفاوت و بی احساس(به همراه اندکی حس قدردانی!)، آنها را مانند یک سیب معمولی مصرف کنید و ببلعید و اضافات آنها را به سطل زباله پرت کنید !…نه در زمانی که رسیدن شما به آنها، باعث اوج شادی و چهره ای در اوج تعجب و شگفتی شود…هرگاه توانستید رویاهایتان را مانند یک سیب معمولی مصرف کنید، در همان زمان به آنها خواهید رسید…(قدرت نامحدود)

خوابهای شفاف یا Lucid Dreams به خوابهایی گفته میشود که در آن شما به یکباره، در وسط خواب، متوجه میشوید که خواب هستید. در این شرایط، شما به یکباره خواب را واضح تر میبینید و حتی کنترل ارادی کامل بر تمام خواب خود، و همه چیزهایی که میبینید را بدست می آورید. زیرا متوجه میشوید خالق تمام این خواب خود شمایید.

هرچند میتوان ساده از این امر گذشت، اما اگر کمی باهوش باشید، این خوابها پیغام جانبی بسیار مهمتری برای شما دارند.

 تغییر حقیقت مانند تغییر یک رویا

اگر در بیداری نیز متوجه شوید که همه چیز همانند خوابی دیگر است، شما قدرت تغییر حقیقت زندگیتان را خواهید داشت. مشکل از جایی آغاز میشود که وقتی سخن از رسیدن به چیزهایی که آنها را عمیقا دوست دارید مطرح شود، برای رسیدن به آن، افراد بیشتر درگیر زیبایی این رویا میشوند و نمیخواهند از این خواب شیرین بیدار شوند و با سطح هوشیاری پایین، نمیتوان یک رویا را تغییر داد! در حقیقت تمام زیبایی یک رویا این است که شما در سطح ناخودآگاه میخواهید که آن خواب، یک رویای شیرین باقی بماند و به همین علت هوشیاری  و قدرت اثر گذاری خود را از دست میدهید ! به همین علت چه بسا بسیاری ها بتوانند با قانون جذب یا قوانین مشابه، بسیاری از چیزها را که حتی عجیب هستند، به دست آورند. اما وقتی نوبت به چیزهایی میرسد که واقعا و با همه وجود میخواهند، انگار یک چیز میلنگد !

صدها پیغام از همراهان مقالات عادی و اختصاصی قدرت نامحدود دریافت میشود که در میان آنها، یک نکته، نظرم را بسیار جلب کرد. و آن اینکه با استفاده از ارتعاشات فکری یا سایر تکنیکهایی که آموزش داده میشود، آنها میتوانند چیزهای زیادی را جذب و وارد زندگی خود کنند(به شکلی که حتی باورشان هم نمیشود و این به من انرژی زیادی میدهد !)، حتی چیزهایی که بسیار عجیب بوده و در تمام سالهای اخیر زندگیشان نبوده است (و شنیدن همه اینها برایم بسیار لذت بخش است). آنها حتی میتوانند مقادیر نسبتا خوبی از پول را بدون دلیل مشخص وارد زندگی خود کنند(نه فقط با قانون جذب، بلکه با این نگرش عمیق تر که آنها خود خالق زندگی خود هستند، و حتی قوانینی که در زندگیشان کار میکند را نیز خود مینویسند !). اما وقتی سخن از تحولات بسیار بزرگ و رسیدن به بزرگترین آرزوهایشان میرسد، انگار یک جای کار میلنگد. اما علت چیست ؟ خوب دقت کنید زیرا این نکته بسیار ظریف است !

علت این است که تمام زیبایی آن چیزی که واقعا آنرا میخواهید، به این است که شما دقیقا عاشق همان رویا بودنش شده اید و در سطح ناخودآگاه اصلا دوست ندارید باور کنید که آن چیز هم یک خواب است ! شما در برابر آن چیز کاملا ضعیف هستید و هوشیاری خود را از دست میدهید. شما دوست دارید آنچیزی که آنرا میخواهید، حقیقی و واقعی بماند و اگر برایتان زیباست، به این علت است که رویایی از رسیدن به آن ساخته اید !

خیلیها از یک نکته بسیار شگفت زده شده بودند که دقیقا در زمانی که تلاش برای جذب یا رسیدن به رویایشان را رها میکنند و رسیدن یا نرسیدن به آن، برایشان فرقی نمیکند، آن خواسته محقق میشود ! علت واضح است. شما فقط وقتی میتوانید زندگی در بیداری را نیز مانند یک خواب تغییر دهید که واقعا آنرا یک خواب بدانید. اما مشکل اینجاست که وقتی بحث رویاهایمان مطرح میشود، ذاتا دوست داریم درگیر آن خواب شویم و آنرا باور کنیم و حتی از آن بیدار نشویم. که خود این مساله، باعث کاهش ارتعاشات و کمتر شدن هوشیاری شده و قدرت تاثیر گذاری امواج و ارتعاشات فکری را کاهش میدهد.

در حقیقت شما وقتی به رویاهایتان میرسید که از دیدگاه شما، آن رویا، با مصرف کردن و خوردن یک سیب، هیچ تفاوتی برایتان نداشته باشد ! وقتی شما واقعا خود را لایق چیزی بدانید و آنرا دقیقا مانند خوردن یک سیب مصرف کنید، آنجاست که واقعا رویای شما محقق میشود. وگرنه وقتی نام چیزی را رویا بگذارید، محکوم به نرسیدن به آن خواهید شد !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع